Przeglądaj

Sprawdziany dla klasy 7

Sprawdziany z różnych przedmiotów dla klasy 7 szkoły podstawowej
24 pytań | Autor: dvr111 | Rozwiązywany 28803 razy
Sprawdzian z podręcznika "Słowa na start!" z rozdziału 3 "Charaktery". Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej, rozdział 3. Przygotuj się do sprawdzianu i klasówki. Pytania z lektur obowiązkowych oraz czasownika w języku polskim.
12 pytań | Autor: belfron | Rozwiązywany 1290 razy
Ćwiczenie sprawdzające znajomość imiesłowów przysłówkowych, zalecane dla klasy 7.
12 pytań | Autor: Testy_JezykPolski | Rozwiązywany 79 razy
Sprawdzian z rozdziału 1 języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej. W oparciu o podręcznik Słowa na start!
13 pytań | Autor: 0112358 | Rozwiązywany 658 razy
jak w tytule
11 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 797 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
20 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 50111 razy
Sprawdzian wiedzy z budowy i funkcjonowania skóry dla klasy 7.
15 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 24986 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
10 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 441 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7. Budowa czaszki, kręgosłupa i klatki piersiowej.
10 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 7211 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Układ nerwowy, budowa i funkcje.
35 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 94770 razy
Test z budowy i funkcji układu pokarmowego, składników odżywczych.
6 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 342 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
15 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 2162 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7.
8 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 549 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
20 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 45570 razy
Sprawdzian z rozdziału 1 biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Budowa i funkcje skóry, higiena skóry.
14 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 481 razy
Sprawdzian z biologii z rozdziału 10 dla klasy 7 szkoły podstawowej
25 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 32211 razy
Test z rozdziału 2 podręcznika Puls Życia dla klasy 7. Zagadnienia dotyczą budowy szkieletu, budowy kości, budowy i roli szkieletu osiowego, szkieletu kończyn, budowy mięśni, chorób i higieny aparatu ruchu.
34 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 42284 razy
Biologia klasa 7, dział 3: Układ pokarmowy, test z podręcznika "Puls Życia" wydawnictwa Nowa Era
23 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 33281 razy
Test z działu "Układ krążenia" z podręcznika Puls Życia
37 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 13213 razy
Test z działu "Układ oddechowy" z podręcznika Puls Życia
18 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 30756 razy
Sprawdzian z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej z rozdziału 6. Układ wydalniczy, jego budowa i działanie oraz higiena układu wydalniczego.
20 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 29398 razy
Sprawdzian z biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej, rozdział 7. Regulacja nerwowo-hormonalna, układ nerwowy, zaburzenia układu hormonalnego, ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy.
50 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 57159 razy
Pytania o narządy czucia, smaku, powonienia, słuchu, równowagi i wzroku.
33 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 26788 razy
Sprawdzian z biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej z rozdziału 9. Pytania w teście dotyczą rozmnażania i rozwoju człowieka i są opracowane w oparciu o podręcznik Puls Życia
20 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 20324 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7. Szkielet człowieka, test wiedzy z anatomii. Pytania z budowy układu kostnego człowieka.
13 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 640 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7. Składniki pokarmowe, białka, cukry, tłuszcze i ich rodzaje.
37 pytań | Autor: emka13 | Rozwiązywany 129031 razy
dla klasy 7 Plus Zycia
25 pytań | Autor: Sauron | Rozwiązywany 81127 razy
Sprawdzian zawiera pytania dotyczące zagadnienia układu oddechowego na poziomie 7 klasy.
9 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 736 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7.
11 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 545 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Choroby endokrynologiczne.
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 431 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Ruch socjalistyczny i ruch narodowy. Postulaty, przedstawiciele i role odegrane przez polskie frakcje polityczne na ziemiach zaborów.
21 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 21297 razy
Sprawdzian z rozdziału 1 podręcznika "Wczoraj i dziś" dla klasy 7.
28 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 7017 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 7 z rozdziału "Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim"
30 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3762 razy
Sprawdzian z rozdziału 4 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Powstanie styczniowe i jego następstwa, rozwój przemysłu i kultury na terenach zaborów.
25 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 920 razy
Sprawdzian z rozdziału 5 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Świat na przełomie XIX i XX wieku, wybuch i przebieg I wojny światowej oraz odrodzenie się państwa polskiego.
36 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3567 razy
Sprawdzian z rozdziału 6 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Traktat wersalski, powstanie ZSRS, faszyzm i świat w przededniu II wojny światowej.
6 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 559 razy
Sprawdzian z rozdziału 7 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Odrodzenie Polski, walka o nowe granice, wojna z bolszewikami. Rozwój i rozkwit przemysłu polski międzywojennej. Sztuka młodej polski. Sytuacja Polski w okresie przed wybuchem II wojny światowej.
19 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 5367 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 285 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7. Obrona polskiej historii i kultury, twórczość romantyzmu.
10 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 302 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Pozytywizm polski i kultura narodowa na przełomie wieków.
10 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 637 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6. Emigracja po rozbiorach Polski, sojusz z Napoleonem i powstanie Mazurka Dąbrowskiego.
21 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 229 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Wybuch, przebieg i zakończenie I wojny światowej.
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 589 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Skutki upadku powstania styczniowego na ziemiach kongresówki.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 417 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Przełomy naukowe, odkrycia naukowe i twórczość przełomu XIX i XX wieku.
14 pytań | Autor: Piastówna | Rozwiązywany 25852 razy
Trochę pytań odnośnie tego zrywu narodowowyzwoleńczego, zakończonego klęską.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 473 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Przyczyny wybuchu i przebieg powstania styczniowego.
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 457 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 219 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Rewolucja lutowa, okres dwuwładzy, rewolucja październikowa i powstanie ZSRS.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 145 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 692 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 195 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Sytuacja na świecie pod koniec XIX i na początku XX wieku. Wydarzenia przed wybuchem I wojny światowej.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4950 razy
Sprawdzian dotyczy Wielkiej emigracji Polaków po upadku powstania Listopadowego. Pytania dotyczą przyczyn i przebiegu oraz wpływu na społeczeństwo wielkiej emigracji.
19 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 8841 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klas7 szkoły podstawowej.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 307 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Rozwój przemysłu i technologii na ziemiach zaborów w XIX wieku.
30 pytań | Autor: emka13 | Rozwiązywany 8309 razy
Siła nacisku, parcie, ciśnienie, ciśnienie hydrostetyczne, ciśnienie areostatyczne, prawo pascala, prawo archimedesa
17 pytań | Autor: tobik32@wp.pl | Rozwiązywany 107906 razy
Sprawdzian z rozdziału 1 fizyki dla klasy 7 szkoły podstawowej. Pierwsze spotkania z fizyką.
25 pytań | Autor: monpop | Rozwiązywany 17415 razy
Gazy:tlen,tlenki węgla,wodór,azot,mieszaniny powietrza,inne tlenki kl 7 Świat Chemii
10 pytań | Autor: Testy_Chemia | Rozwiązywany 196 razy
Sprawdzian z lekcji chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Gęstość substancji, zadania i pytania.
20 pytań | Autor: Testy_Chemia | Rozwiązywany 54910 razy
Sprawdzian z lekcji chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Dział1: "Substancje chemiczne i ich przemiany"
22 pytań | Autor: Testy_Chemia | Rozwiązywany 194907 razy
Sprawdzian z chemii z rozdziału 2 dla klasy 7
13 pytań | Autor: Testy_Chemia | Rozwiązywany 67887 razy
Sprawdzian z chemii dla klasy 7 - atomy i cząsteczki. Krótki sprawdzian wiedzy z jednego z działów chemii dla klasy 7.
19 pytań | Autor: Testy_Chemia | Rozwiązywany 15194 razy
Sprawdzian z lekcji chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
10 pytań | Autor: Testy_Chemia | Rozwiązywany 773 razy
Sprawdzian z chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Tlen, jego właściwości i zastosowanie.
12 pytań | Autor: Testy_Chemia | Rozwiązywany 485 razy
Sprawdzian z chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Dwutlenek węgla, jego właściwości i zastosowanie.
16 pytań | Autor: Testy_Chemia | Rozwiązywany 9130 razy
Sprawdzian z lekcji chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Właściwości metali i niemetali i różnice między nimi. Stopy metali.
9 pytań | Autor: Testy_Chemia | Rozwiązywany 558 razy
Sprawdzian z lekcji chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Wodór, jego właściwości i zastosowanie.
13 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 56 razy
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
21 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 45386 razy
Sprawdzian z działu "Środowisko przyrodnicze polski" dla klasy 7 szkoły podstawowej
38 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 12646 razy
Sprawdzian z geografii z rozdziału 2 dla klasy 7 szkoły podstawowej.
22 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 19045 razy
Sprawdzian z rozdziału 3 podręcznika Planeta Nowa 7. Warunki rozwoju rolnictwa, produkcja roślinna i zwierzęca, zmiany w polskim przemyśle, energetyka, gospodarka morska i zanieczyszczenia.
11 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 15255 razy
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Granice Polski, położenie matematyczne Polski i nasi sąsiedzi.
13 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 60 razy
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
13 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 6181 razy
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Skały, surowce i minerały, które występuje na terenie Polski oraz górnictwo. Główne zagadnienia to, gdzie występują, ich wykorzystanie.

Szkoła podstawowa

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Powiązane tematy

Statystyki

Ilość testów: {{dataStorage.setData.setCount}}
Ilość pytań: {{dataStorage.setData.questionCount}}