Test z Historii

Działalność polityczna na ziemiach polskich

Opis testu

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Ruch socjalistyczny i ruch narodowy. Postulaty, przedstawiciele i role odegrane przez polskie frakcje polityczne na ziemiach zaborów.

Tagi

#klasa7 #klasa7historia #klasa7historiadzial4 #socjalizm #ruchnarodowy #xixw #xxw

Inne tryby testu