Temat

XIX wiek - Testy

Filtruj wyniki

Wszystkie kategorie
Historia
Historia
Czasy Napoleońskie
Test zawiera pytania z historii XIX wieku, czasów napoleońskich.
Historia
Działalność polityczna na ziemiach polskich
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Ruch socjalistyczny i ruch narodowy. Postulaty, przedstawiciele i role odegrane przez polskie frakcje polityczne na ziemiach zaborów.
Historia
Europa po kongresie wiedeńskim
Zwołanie Kongresu, główne decyzje, święte przymierze, sprawa polska na kongresie, wielkie księstwo poznańskie, wolne miasto kraków, królestwo polskie, gospodarka Królestwa Polskiego, społeczeństwo po kongresie wiedeńskim, nowe ideologie, ruchy narodowe na początki XIXw, wojna Greków o niepodległość, Rosja,
Historia
Klasa 7, dział 2 - Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim
Sprawdzian z historii dla klasy 7 z rozdziału "Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim"
Historia
Klasa 7, dział 3 - Europa i Świat po Wiośnie Ludów
Historia
Klasa 7, dział 4 - Ziemie polskie po Wiośnie Ludów
Sprawdzian z rozdziału 4 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Powstanie styczniowe i jego następstwa, rozwój przemysłu i kultury na terenach zaborów.
Historia
Kultura polska przełomu XIX i XX wieku
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Pozytywizm polski i kultura narodowa na przełomie wieków.
Historia
Postęp techniczny i kultura przełomu XIX i XX wieku
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Przełomy naukowe, odkrycia naukowe i twórczość przełomu XIX i XX wieku.
Historia
Powstanie styczniowe
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Przyczyny wybuchu i przebieg powstania styczniowego.
Historia
Rola Prus w zjednoczeniu Niemiec - XIXw.
Rola Prus w zjednoczeniu Niemiec - XIXw.
Polityka Otto von Bismarcka
historia- liceum
Historia
Świat na drodze ku wojnie
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Sytuacja na świecie pod koniec XIX i na początku XX wieku. Wydarzenia przed wybuchem I wojny światowej.
Historia
Wiek XVIII i początek wieku XIX
Historia
Wielka Emigracja
Sprawdzian dotyczy Wielkiej emigracji Polaków po upadku powstania Listopadowego. Pytania dotyczą przyczyn i przebiegu oraz wpływu na społeczeństwo wielkiej emigracji.