Temat

klasa7historia

Filtruj wyniki

Wszystkie kategorie
Historia
Historia
Działalność polityczna na ziemiach polskich
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Ruch socjalistyczny i ruch narodowy. Postulaty, przedstawiciele i role odegrane przez polskie frakcje polityczne na ziemiach zaborów.
Historia
Klasa 7, dział 1 - Europa po Kongresie wiedeńskim
Sprawdzian z rozdziału 1 podręcznika "Wczoraj i dziś" dla klasy 7.
Historia
Klasa 7, dział 2 - Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim
Sprawdzian z historii dla klasy 7 z rozdziału "Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim"
Historia
Klasa 7, dział 3 - Europa i Świat po Wiośnie Ludów
Historia
Klasa 7, dział 4 - Ziemie polskie po Wiośnie Ludów
Sprawdzian z rozdziału 4 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Powstanie styczniowe i jego następstwa, rozwój przemysłu i kultury na terenach zaborów.
Historia
Kolonializm w XIX wieku
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
Historia
Kultura polska pod zaborami
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7. Obrona polskiej historii i kultury, twórczość romantyzmu.
Historia
Kultura polska przełomu XIX i XX wieku
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Pozytywizm polski i kultura narodowa na przełomie wieków.
Historia
Po powstaniu styczniowym
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Skutki upadku powstania styczniowego na ziemiach kongresówki.
Historia
Postęp techniczny i kultura przełomu XIX i XX wieku
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Przełomy naukowe, odkrycia naukowe i twórczość przełomu XIX i XX wieku.
Historia
Powstanie listopadowe, klasa 7
Trochę pytań odnośnie tego zrywu narodowowyzwoleńczego, zakończonego klęską.
Historia
Powstanie styczniowe
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Przyczyny wybuchu i przebieg powstania styczniowego.
Historia
Przemiany polityczno-społeczne w Europie
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
Historia
Stany Zjednoczone w XIX wieku
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
Historia
Wielka Emigracja
Sprawdzian dotyczy Wielkiej emigracji Polaków po upadku powstania Listopadowego. Pytania dotyczą przyczyn i przebiegu oraz wpływu na społeczeństwo wielkiej emigracji.
Historia
Zjednoczenie Włoch i Niemiec
Sprawdzian z lekcji historii dla klas7 szkoły podstawowej.
Historia
Zmiany społeczno-gospodarcze na ziemiach polskich
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Rozwój przemysłu i technologii na ziemiach zaborów w XIX wieku.