Test z Geografii

Bliski Wschód - kultura i gospodarka

Opis testu

Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 8.

Inne tryby testu