Fiszki

"Kolokwium" z immunologii

Test w formie fiszek Praca wykonana przez: Wiktorię Norman, Emilię Szymańską, Aleksandrę Śląską i Martynę Śmietańską
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 476 razy
Cytokiny to
białka o mniejszych cząsteczkach, występujące w osoczu krwi w kilku głównych podtypach: alfa-1, alfa-2, beta i gamma
białka produkowane w wątrobie, mające charakter wielkocząsteczkowych polimerów
białka wpływające na wzrost, proliferację i pobudzenie komórek biorących udział w odpowiedzi odpornościowej
białka wpływające na wzrost, proliferację i pobudzenie komórek biorących udział w odpowiedzi odpornościowej
Test radioimmunosorbentu RIST - do czego służy?
Służy do oznaczania poziomu IgE
Antygeny to:
tłuszcze i białka
tłuszcze lub cukrowce
cukrowce lub białka
białka
cukrowce lub białka
Jądro o określonej liczbie nukleonów to:
nuklid
nukleozyd
nukleoid
nukleosom
nuklid
W jakim żelu przeprowadza się najczęściej reakcję precypitacji?
agarowym lub agarozowym
Do głównych układów grupowych krwinek czerwonych należą układy:
A, B, AB, 0, Rh+, Rh-
AB0, MNSs, Lewis , Rh
A, B, AB, 0
AB0, MNSs, Lewis , Rh
Wymień etapy bezpośredniego testu Elisa.
1) Opłaszczanie płytki antygenem. 2) Inkubacja z przeciwciałem pierwszorzędowym (połączonym z enzymem). 3) Inkubacja z odpowiednim substratem powodująca reakcję.
Wymień od czego zależy reakcja precypitacji?
stężenia antygenów, stężenia przeciwciał, temperatury, czasu reakcji, stężenia elektrolitów
Zaznacz fałszywą odpowiedź. Testy immunologiczne to testy do:
wykrywania wad płodów
wykrywania ciąży
ELISA
immunoblottingu
wykrywania wad płodów
Wymień dwie cechy antygenu
Immunogenność i Antygenowość
Jaki typ przeciwciał jest produkowany w przypadku raka komórek plazmatycznych?
albuminy
beta globuliny
gamma globuliny
białko monoklonalne
białko monoklonalne
Połącz wyrażenie z opisem
Proteinogram
badanie diagnostyczne - elektroforetyczny rozdział białek surowicy na frakcje i ilościowym oraz procentowym oznaczeniu ich składu
Surowica krwi
produkt krzepnięcia krwi i retrakcji (rozpuszczania) skrzepu. To płynna frakcja krwi pozbawiona krwinek, płytek krwi oraz fibrynogenu i czynników krzepnięcia.
Metody radioimmunologiczne
wykrywają reakcję antygenu ze swoistym przeciwciałem w poprzez pomiar radioaktywności izotopu promieniotwórczego, którym wyznakowany jest jeden ze składników reakcji
Immunohistochemia
wykrywanie antygenów w skrawkach mikroskopowych w histopatologii i histologii
Rozwiń skrót FACS:
Fluorescence Activating Cell Sorting
Wskaz która surowica jest poprawna
Strzałka wskazuje na IgG
Strzałka wskazuje na IgA
Strzałka wskazuje na albuminę
Strzałka wskazuje na IgM
Strzałka wskazuje na albuminę

Powiązane tematy

Inne tryby