Fiszki

Funkcje prawa

Test w formie fiszek Funkcje prawa
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 6052 razy
Zaznacz wszystkie funkcje prawa
Represyjna
Dynamizująca
Dystrybutywna
Stabilizacyjna
Organizacyjna
Ochronna
Stymulująca
Wychowawcza
Kulturoznawcza
Powszechna
Kontrolna
Regulator konfliktów
Kulturotwórcza
Represyjna
Dynamizująca
Dystrybutywna
Stabilizacyjna
Organizacyjna
Ochronna
Wychowawcza
Kontrolna
Regulator konfliktów
Kulturotwórcza
Prawo poddaje ludzkie zachowanie społecznej kontroli.Określa, jakie postępowanie jest zabronione a jakie dozwolone.Jest to funkcja:
kontrolna
Prawo utrwala funkcjonujący w społeczeństwie ład polityczny, gospodarczy i społeczny.Jest to funkcja:
stabilizacyjna
Dzięki odpowiednim zapisom prawnym można zmienić różne obszary życia społecznego.Jest to funkcja:
dynamizacyjna
Prawo wymierza kary za popełnienie przestępstw.Kara powinna działać odstraszająco.Jest to funkcja:
represyjna
Prawo chroni wartości istotne ze społecznego punktu widzenia
ochronna
Prawo integruje ludność danego państwa.Jego rozwiązania są zdobyczami cywlizacji,mają wartość kulturową.Jest to funkcja
kulturotwórcza
Prawo tworzy ramy działania organów władzy publicznej oraz organizacji społecznych
organizacyjna
Prawo rozdziela w społeczeństwie dobra i obciążenia, które wynikają z funkcjonowania państwa.Jest to funkcja
dystrybutywna
Prawo wskazuje normy pozytywne oraz działania zabronione,kształtuje w ten sposób społecznie pożądane modele zachowń Funkcja
wychowawcza
Prawo umożliwia rozstrzyganie sporów,określa sposoby rozwiązywania konfliktów. Funkcja
regulatora konfliktów

Powiązane tematy

#funkcje #prawa #prawo

Inne tryby