Test

Funkcje prawa

Pytanie 1
Zaznacz wszystkie funkcje prawa
Regulator konfliktów
Stymulująca
Dynamizująca
Dystrybutywna
Organizacyjna
Powszechna
Ochronna
Kulturotwórcza
Wychowawcza
Kulturoznawcza
Kontrolna
Represyjna
Stabilizacyjna
Pytanie 2
Prawo poddaje ludzkie zachowanie społecznej kontroli.Określa, jakie postępowanie jest zabronione a jakie dozwolone.Jest to funkcja:
Pytanie 3
Prawo utrwala funkcjonujący w społeczeństwie ład polityczny, gospodarczy i społeczny.Jest to funkcja:
Pytanie 4
Dzięki odpowiednim zapisom prawnym można zmienić różne obszary życia społecznego.Jest to funkcja:
Pytanie 5
Prawo wymierza kary za popełnienie przestępstw.Kara powinna działać odstraszająco.Jest to funkcja:
Pytanie 6
Prawo chroni wartości istotne ze społecznego punktu widzenia

Powiązane tematy

#funkcje #prawa #prawo