Fiszki

Pan Tadeusz - test znajomości lektury

Test w formie fiszek Test wiedzy ze znajomości lektury Pan Tadeusz Adama Mickiewicza.
Ilość pytań: 29 Rozwiązywany: 782435 razy
Po przyjeździe do Soplicowa, Wojski opowiada młodemu Tadeuszowi o:
młodej Zosi
śmierci Stolnika
wymarszu wojsk Napoleona
sporze Sędziego z Hrabią
sporze Sędziego z Hrabią
Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
około 30 lat
około 20 lat
około 25 lat
około 15 lat
około 20 lat
Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
do Petersburga
na Ukrainę
na Sybir
na Sybir
Uzupełnij zdanie dotyczące pojawienia się hrabiego na polowaniu.
Surdut swój
. . . . . . . .
kroju, biały, długi, Połami na wiatr puścił; z tyłu konno sługi,
Surdut swój angielskiego kroju, biały, długi, Połami na wiatr puścił; z tyłu konno sługi,
Które zdania dotyczące postaci z Pana Tadeusza są prawdziwe?
1. Protazy był woźnym sądowym.
2. Ulubienicą Jankiela była Telimena.
3. Zosia nigdy nie opuściła Soplicowa.
4. Tadeusz przybył do Soplicowa z Wilna.
5. Młody Tadeusz był zafascynowany nauką i poezją a stronił od przemocy i walki.
1. Protazy był woźnym sądowym.
2. Tadeusz przybył do Soplicowa z Wilna.
Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku
Targowicy
I rozbioru Polski
uchwalenia konstytucji
Targowicy
Z czyjej ręki zostaje zastrzelony niedźwiedź podczas polowania?
Tadeusza
Asesora
Rejenta
księdza Robaka
księdza Robaka
Kto namawia Hrabiego na zajazd na Soplicowo?
Maciej Dobrzyński
Gerwazy
Milczek
Protazy
Gerwazy
Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
Wilna
Częstochowy
Paryża
Częstochowy
Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
dobry znak
oznakę gwałtownych zmian
zły znak
nadchodzące zaręczyny
zły znak
Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był
Prusakiem
Kurkiem
Mopankiem
Prusakiem
Kto wyzwał Hrabiego na pojedynek?
Tadeusz
Podkomorzy
Sędzia
Tadeusz
Przyporządkuj psa do jego właściciela.
Kusy
Rejent
Sokół
Asesor
Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
wieszając się
topiąc się
strzelając do siebie
topiąc się
Podczas grzybobrania Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
muchomora
kozaka
rydza
borowika
rydza