Pytania i odpowiedzi

Pan Tadeusz - test znajomości lektury

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test wiedzy ze znajomości lektury Pan Tadeusz Adama Mickiewicza.
Ilość pytań: 29 Rozwiązywany: 782435 razy
Pytanie 1
Po przyjeździe do Soplicowa, Wojski opowiada młodemu Tadeuszowi o:
sporze Sędziego z Hrabią
Pytanie 2
Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
około 20 lat
Pytanie 3
Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
na Sybir
Pytanie 4
Uzupełnij zdanie dotyczące pojawienia się hrabiego na polowaniu.
Surdut swój
angielskiego
kroju, biały, długi, Połami na wiatr puścił; z tyłu konno sługi,
Pytanie 5
Które zdania dotyczące postaci z Pana Tadeusza są prawdziwe?
Protazy był woźnym sądowym.
Prawda
Ulubienicą Jankiela była Telimena.
Fałsz
Zosia nigdy nie opuściła Soplicowa.
Fałsz
Tadeusz przybył do Soplicowa z Wilna.
Prawda
Młody Tadeusz był zafascynowany nauką i poezją a stronił od przemocy i walki.
Fałsz
Pytanie 6
Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku
Targowicy
Pytanie 7
Z czyjej ręki zostaje zastrzelony niedźwiedź podczas polowania?
księdza Robaka
Pytanie 8
Kto namawia Hrabiego na zajazd na Soplicowo?
Gerwazy
Pytanie 9
Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
Częstochowy
Pytanie 10
Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
zły znak
Pytanie 11
Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był
Prusakiem
Pytanie 12
Kto wyzwał Hrabiego na pojedynek?
Tadeusz
Pytanie 13
Przyporządkuj psa do jego właściciela.
Kusy
Rejent
Sokół
Asesor
Pytanie 14
Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
topiąc się
Pytanie 15
Podczas grzybobrania Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
rydza