Fiszki

Klasa 7, dział 8 - Narządy zmysłów

Test w formie fiszek Pytania o narządy czucia, smaku, powonienia, słuchu, równowagi i wzroku.
Ilość pytań: 50 Rozwiązywany: 56911 razy
Co nazywamy adaptacją oka?
przystosowanie do widzenia w różnych warunkach świetlnych
chorobę objawiającą się niezbornością oka
przystosowanie się oka do oglądania przedmiotów z bliska i daleka
przystosowanie do widzenia w różnych warunkach świetlnych
Jaką soczewką korygujemy wadę oka nazywaną dalekowzrocznością?
cylindryczną
wklęsłą
wypukłą
wypukłą
W jakiej części ucha produkowana jest woskowina?
w trąbce słuchowej (Eustachiusza)
w małżowinie usznej
w przewodzie słuchowym zewnętrznym
w przewodzie słuchowym zewnętrznym
Gdzie mieści się narząd równowagi?
w uchu środkowym
w błędniku kostnym
w błędniku błoniastym
w błędniku błoniastym
Czy narządy czucia powierzchniowego są rozmieszczone równomiernie?
tak
nie
nie
W jakiej postaci występują u człowieka receptory smakowe?
w postaci kubków smakowych
Ile zapachów potrafi rozróżnić człowiek?
ok.300
ok.1000
ok.100
ok.3000
ok.3000
Jakie elementy znajdują się w błędniku błoniastym?
młoteczek
łagiewka
przewód ślimakowy, kanały półkoliste, przewód śródchłonki
przewód ślimakowy, kanały śródchłonki, przewód półkolisty
woreczek
łagiewka
przewód ślimakowy, kanały półkoliste, przewód śródchłonki
woreczek
Pręciki to komórki światłoczułe, które:<br/&rt;
kształtem przypominają buteleczki
mają kształt podłużny
są wrażliwe na barwy
mają kształt podłużny
Głośność dźwięku mierzy się w decybelach. Ile decybeli to tzw. próg bólu?
110 dB
600 dB
140 dB
80 dB
140 dB
Zdolność rejestrowania informacji ze środowiska to:
akomodacja
zmysł
receptor
bodziec
zmysł
Cienka błona, którą pokryta jest przednia część gałki ocznej to:
rogówka
twardówka
tęczówka
spojówka
spojówka
Błony, które budują ścianę gałki ocznej to:
twardówka, naczyniówka i siatkówka
siatkówka twardówka, naczyniówka i rogówka
twardówka, tęczówka i siatkówka
spojówka, naczyniówka i siatkówka
twardówka, naczyniówka i siatkówka
Przezroczysta część twardówki, w przedniej części oka to:
siatkówka
rogówka
twardówka
naczyniówka
rogówka
Przednia część gałki ocznej nadająca oczom kolor to:
naczyniówka
siatkówka
tęczówka
rogówka
tęczówka