Fiszki

Bankowość - pojęcia

Test w formie fiszek Pojęcia z zakresu bankowości.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 5604 razy
dążenie do maksymalnego zysku poprzez optymalne wykorzystanie posiadanych środków z zachowaniem płynności finansowej oraz min kosztów.
Samofinansowanie
Konkurencyjność
Komercjalizm
Komercjalizm
Ogólny wzrost cen i kosztów mogący spowodować rozszerzenie obiegu pieniądza nie idącego w parze z rozszerzonym obiegiem towarów i usług to:
Deflacja
Transformacja ilościowa pieniądza
Inflacja
Inflacja
Zmniejszenie podaży pieniądza zwykle kontrolowane przez rząd mające na celu zredukowanie popytu i kontrolę rosnących cen. Prowadzi to do redukcji dochodów i siły nabywczej społeczeństwa.
Inflacja
Sekurytyzacja
Deflacja
Deflacja
Przerobienie małych depozytów na krótkoterminowe kredyty o dużym nominale to:
Transformacja ilościowa pieniądza
Reverse repo
Disintermediation
Repo
Transformacja ilościowa pieniądza
Jakie wyróżniamy systemy bankowe?
Płaskie
Jedno systemowe
Wielosystemowe
Dwuszczytowe
Jedno systemowe
Dwuszczytowe
Twierdzenie "Pierwszym szczeblem jest bank centralny z funkcją emisyjną, jako bank banków i bank państwa, drugim szczeblem są banki komercyjne różnego rodzaju które działają na własny rachunek, ale posiadają swoje rachunki w bankach centralnych." można przypisać do modelu systemu bankowego. Którego?
Jednosystemowego
Wielosystemowego
Dwuszczytowego
Dwuszczytowego
Prawo bankowe dzieli banki na:
pomocnicze
inwestycyjne
specjalistyczne
uniwersalne
inwestycyjne
specjalistyczne
Jest warunkiem samodzielności banku i różnych podmiotów gospodarczych.
Konkurencyjność
Elementy konkurencyjności to:
sieć dystrybucji
opłaty, prowizje
sprawność działania
różnorodnośc świadczenia usług
niezależność
procent czyli cena pieniadza
czas istnienia na rynku
sieć dystrybucji
opłaty, prowizje
sprawność działania
różnorodnośc świadczenia usług
procent czyli cena pieniadza
Jest odprowadzana od depozytów złożonych w bankach komercyjnych w określonym procencie na nie oprocentowany rachunek w banku centralnym.
Rezerwa nadobowiązkowa
Rezerwa obowiązkowa
Rezerwa obowiązkowa

Powiązane tematy

Inne tryby