Fiszki

20-lecie międzywojenne

Test w formie fiszek Ten test zawiera pytania dotyczące postaw filozoficznych XX lecia międzywojennego.
Ilość pytań: 8 Rozwiązywany: 22004 razy
Kto jest twórcą teori psychoanalizy?
J.Watson
Z.Freud
2A.Camus
Z.Freud
Kto jest twórcą faszyzmu?
Hitler
Mussolini
Stalin
Einstein
Mussolini
Kto jest twórcą zasady nieoznaczoności?
Heisenberg
dr. Caligari
Einstein
Heisenberg
Kto jest twórcą teorii względności?
Caligari
Heisenberg
Einstein
Einstein
Kto jest twórcą behawioryzmu?
A.Camus
J.Watson
Z.Freud
J.Watson
"Kierunek ten nie neguje występowania zjawisk psychicznych, twierdzi, że są one swoistymi, ubocznymi artefaktami działania mózgu, których nie da się skutecznie badać metodami naukowymi, gdyż są one niedostępne obserwacji. Jeśli psychologia ma być rzetelną nauką, musi się ograniczyć do mierzalnych, jasno zdefiniowanych eksperymentów, w których ludzi poddaje się działaniu określonych bodźców i obserwuje się ich określone reakcje na te bodźce."Podaj nazwę kierunku psychologicznego o którym mówi powyższa definicja
behawioryzm
"Zbiór teorii dotyczących struktury psychiki człowieka, jego rozwoju i funkcjonowania, próbujących wyjaśniać powstawanie różnych aktów psychicznych." to:
psychoanaliza
psychodiagnoza
konformizm
psychoanaliza
"Przekonanie o zbliżającej się katastrofie, zgładzie świata, upadku kultury europejskiej." to:
katastrofizm
postindustrializm
falsyfikacjonizm
katastrofizm

Powiązane tematy

Inne tryby