Pytania i odpowiedzi

20-lecie międzywojenne

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Ten test zawiera pytania dotyczące postaw filozoficznych XX lecia międzywojennego.
Ilość pytań: 8 Rozwiązywany: 22004 razy
Pytanie 1
Kto jest twórcą teori psychoanalizy?
Z.Freud
Pytanie 2
Kto jest twórcą faszyzmu?
Mussolini
Pytanie 3
Kto jest twórcą zasady nieoznaczoności?
Heisenberg
Pytanie 4
Kto jest twórcą teorii względności?
Einstein
Pytanie 5
Kto jest twórcą behawioryzmu?
J.Watson
Pytanie 6
"Kierunek ten nie neguje występowania zjawisk psychicznych, twierdzi, że są one swoistymi, ubocznymi artefaktami działania mózgu, których nie da się skutecznie badać metodami naukowymi, gdyż są one niedostępne obserwacji. Jeśli psychologia ma być rzetelną nauką, musi się ograniczyć do mierzalnych, jasno zdefiniowanych eksperymentów, w których ludzi poddaje się działaniu określonych bodźców i obserwuje się ich określone reakcje na te bodźce."Podaj nazwę kierunku psychologicznego o którym mówi powyższa definicja
behawioryzm
Pytanie 7
"Zbiór teorii dotyczących struktury psychiki człowieka, jego rozwoju i funkcjonowania, próbujących wyjaśniać powstawanie różnych aktów psychicznych." to:
psychoanaliza
Pytanie 8
"Przekonanie o zbliżającej się katastrofie, zgładzie świata, upadku kultury europejskiej." to:
katastrofizm

Powiązane tematy