Fiszki

Drgania i Fale: Sprawdzian

Test w formie fiszek Sprawdzian wiedzy z Fizyki z zakresu fal i drgań. Materiał przygotowany w oparciu o podręcznik "Spotkania z Fizyką" z działu Drgania i Fale
Ilość pytań: 28 Rozwiązywany: 77668 razy
Okres drgań to:
czas potrzebny do wykonania jednego pełnego drgania
czas potrzebny na pokonanie drogi z położenia równowagi do maksymalnego wychylenia i powrotem do położenia równowagi
czas potrzebny na dotarcie z położenia równowagi do maksymalnego wychylenia
liczba drgań na sekundę
czas potrzebny do wykonania jednego pełnego drgania
Jakie własności wyróżnia się w ruchu drgającym?
Interferencja
Częstotliwość
Dźwięk
Amplituda
Dyfrakcja
Okres
Częstotliwość
Amplituda
Okres
Jaka jest prędkość dźwięku w stali?
340 m/s
120 000 m/s
5100 m/s
6000 m/s
5100 m/s
Czym jest dźwięk?
Falą
W ciągu 5 minut ciało wykonało 900 drgań. Częstotliwość drgań tego ciała jest równa:
2 Hz
0,6 Hz
0,5 Hz
3 Hz
3 Hz
Co to jest rezonans?
zjawisko polegające na pobudzaniu drgań zgodnie z drganiami własnymi
zjawisko polegające na odbieraniu fal wytwarzanych przez inne ciało
zjawisko polegające na ugięciu fali
zjawisko polegające na nakładaniu się fal
zjawisko polegające na pobudzaniu drgań zgodnie z drganiami własnymi
Odważnik zawieszony na sprężynie wykonuje drgania niegasnące. Długość sprężyny zmienia się od 16 cm do 28 cm. Amplituda drgań jest równa:
4 cm
6 cm
7 cm
8 cm
7 cm
Im większa długość wahadła matematycznego, tym jest:
większy okres i mniejsza częstotliwość drgań
mniejszy okres i większa częstotliwość drgań
większa częstotliwość i okres drgań
mniejsza częstotliwość i okres drgań
większy okres i mniejsza częstotliwość drgań
Podczas drgań niegasnących:
energia kinetyczna i potencjalna sprężystości nie zmieniają swoich wartości
następują cykliczne przemiany energii kinetycznej w potencjalną sprężystości i odwrotnie
energia kinetyczna cały czas przemienia się w potencjalną sprężystości
energia potencjalna sprężystości cały czas przemienia się w kinetyczną
następują cykliczne przemiany energii kinetycznej w potencjalną sprężystości i odwrotnie
Fale mechaniczne nie mogą rozchodzić się w:
próżni
wodzie
ciałach stałych
powietrzu
próżni
Fala o długości 1 m i okresie 0,5 s rozchodzi się z prędkością:
6 m/s
2 m/s
1 m/s
4 m/s
2 m/s
Odważnik zawieszony na sprężynie wykonuje drgania niegasnące. Długość sprężyny zmienia się od 19 cm do 28 cm. Amplituda drgań jest równa:
4 cm
4,5 cm
5 cm
5,5 cm
4,5 cm
Fala o długości 2 m i okresie 2 s rozchodzi się z prędkością:
8 m/s
0,5 m/s
1 m/s
4 m/s
1 m/s
Odległość między grzbietami fal na morzu jest równa 5 m. Jeśli fale rozchodzą się z prędkością 0,5 m/s, to uderzają w brzeg z częstotliwością:
3 razy na minutę
12 razy na minutę
6 razy na minutę
9 razy na minutę
6 razy na minutę
Gdy do boi pływającej na powierzchni jeziora dotrze fala wytworzona przez przepływający w pobliżu statek, to boja:
zacznie przemieszczać się w kierunku statku
zacznie drgać w kierunku poziomym
zacznie drgać w kierunku pionowym
zacznie przemieszczać się w kierunku przeciwnym do statku
zacznie drgać w kierunku pionowym