Pytania i odpowiedzi

Drgania i Fale: Sprawdzian

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Sprawdzian wiedzy z Fizyki z zakresu fal i drgań. Materiał przygotowany w oparciu o podręcznik "Spotkania z Fizyką" z działu Drgania i Fale
Ilość pytań: 28 Rozwiązywany: 77668 razy
Pytanie 1
Okres drgań to:
czas potrzebny do wykonania jednego pełnego drgania
Pytanie 2
Jakie własności wyróżnia się w ruchu drgającym?
Okres
Amplituda
Częstotliwość
Pytanie 3
Jaka jest prędkość dźwięku w stali?
5100 m/s
Pytanie 4
Czym jest dźwięk?
Falą
Pytanie 5
W ciągu 5 minut ciało wykonało 900 drgań. Częstotliwość drgań tego ciała jest równa:
3 Hz
Pytanie 6
Co to jest rezonans?
zjawisko polegające na pobudzaniu drgań zgodnie z drganiami własnymi
Pytanie 7
Odważnik zawieszony na sprężynie wykonuje drgania niegasnące. Długość sprężyny zmienia się od 16 cm do 28 cm. Amplituda drgań jest równa:
7 cm
Pytanie 8
Im większa długość wahadła matematycznego, tym jest:
większy okres i mniejsza częstotliwość drgań
Pytanie 9
Podczas drgań niegasnących:
następują cykliczne przemiany energii kinetycznej w potencjalną sprężystości i odwrotnie
Pytanie 10
Fale mechaniczne nie mogą rozchodzić się w:
próżni
Pytanie 11
Fala o długości 1 m i okresie 0,5 s rozchodzi się z prędkością:
2 m/s
Pytanie 12
Odważnik zawieszony na sprężynie wykonuje drgania niegasnące. Długość sprężyny zmienia się od 19 cm do 28 cm. Amplituda drgań jest równa:
4,5 cm
Pytanie 13
Fala o długości 2 m i okresie 2 s rozchodzi się z prędkością:
1 m/s
Pytanie 14
Odległość między grzbietami fal na morzu jest równa 5 m. Jeśli fale rozchodzą się z prędkością 0,5 m/s, to uderzają w brzeg z częstotliwością:
6 razy na minutę
Pytanie 15
Gdy do boi pływającej na powierzchni jeziora dotrze fala wytworzona przez przepływający w pobliżu statek, to boja:
zacznie drgać w kierunku pionowym