Fiszki

Najstarsze cywilizacje wschodu

Test w formie fiszek poziom 1 gim ;)
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 9640 razy
Do osiągnięć Sumerów należy :
koło, jako srodek transportu
koło garncarskie
pismo klinowe
system irygacyjny
budownictwo z szuszonej cegły
koło, jako srodek transportu
koło garncarskie
pismo klinowe
system irygacyjny
budownictwo z szuszonej cegły
Inna nazwa Mezopotamii to :
Międzyrzecze
Kto stworzył kodeks Hammurabiego ??
Hammurabi
Nie było takiego kodeksu
Summerowie
Hammurabi
Kto stał na czele Egiptu ??
faraon
Ustaw w odpowiedniej kolejności : [od najważniejszej osoby] : [oddziel przecinkami]

kapłani, faraon ,chłopi, niewolnicy, rodzina faraona
faraon , rodzina faraona , kapłani , chłopi , niewolnicy
Osiągnięcia Egipcjan to :
statki
geometria
hieroglify
medycyna
budownictwo z suszonej cegły
koło
statki
geometria
hieroglify
medycyna
Religia starożytnych Egipcjan to wielobóstwo , czyli
politeizm
Gdzie Żydzi stworzyli swoje państwo ??
W Izraelu
W Palestynie
W Palestynie
Diaspora to :
Rozproszenie Żydów po świecie
Zjednoczenie Żydów
Rozproszenie Żydów po świecie
Cywilizacje Starożytnego Wschodu to :
Rosja
Międzyrzecze
Mezopotamia
Egipt
Izrael
Międzyrzecze
Mezopotamia
Egipt
Izrael

Powiązane tematy

#Historia;)

Inne tryby