Pytania i odpowiedzi

Najstarsze cywilizacje wschodu

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. poziom 1 gim ;)
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 9640 razy
Pytanie 1
Do osiągnięć Sumerów należy :
system irygacyjny
koło garncarskie
pismo klinowe
koło, jako srodek transportu
budownictwo z szuszonej cegły
Pytanie 2
Inna nazwa Mezopotamii to :
Międzyrzecze
Pytanie 3
Kto stworzył kodeks Hammurabiego ??
Hammurabi
Pytanie 4
Kto stał na czele Egiptu ??
faraon
Pytanie 5
Ustaw w odpowiedniej kolejności : [od najważniejszej osoby] : [oddziel przecinkami]

kapłani, faraon ,chłopi, niewolnicy, rodzina faraona
faraon , rodzina faraona , kapłani , chłopi , niewolnicy
Pytanie 6
Osiągnięcia Egipcjan to :
statki
hieroglify
geometria
medycyna
Pytanie 7
Religia starożytnych Egipcjan to wielobóstwo , czyli
politeizm
Pytanie 8
Gdzie Żydzi stworzyli swoje państwo ??
W Palestynie
Pytanie 9
Diaspora to :
Rozproszenie Żydów po świecie
Pytanie 10
Cywilizacje Starożytnego Wschodu to :
Egipt
Mezopotamia
Izrael
Międzyrzecze

Powiązane tematy

#Historia;)