Test z odpowiedziami

Dominat

Pytanie 1
Który rok nazywamy rokiem czterech cesarzy?
Pytanie 2
jak nazywał się założyciel dynastii flawijskiej?
Pytanie 3
Jak nazywała się dynastia założona przez cesarza Nerwę?
Pytanie 4
Jak nazywa się czasy rządów antoninów?
Pytanie 5
w jakich latach wybuchały powstania w Judei?
Dalej
Pozostały 2 strony