Pytania i odpowiedzi

Audyt wewnętrzny

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z audytu wewnętrznego.
Ilość pytań: 23 Rozwiązywany: 6460 razy
Pytanie 16
Czy zgodnie z ustawą o finansach publicznych biegły rewident może być audytorem wewnętrznym:
b)tak
Pytanie 17
Czy ocena audytora 5 (w skali 1 do 5) w kryterium kontrola wewnętrzna oznacza:
c)brak kontroli
Pytanie 18
W sprawozdaniu z przeprowadzonego audytu nie powinno się ujmować:
d)żadna z powyższych
Pytanie 19
Minimalizacja kosztów wykorzystywanych zasobów przez jednostkę przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniej ich jakości to definicja:
a)zasady oszczędności
Pytanie 20
Działania o charakterze zapewniającym, profil audytorów, proces badania to opis:
a)tylko audytu wewnętrznego
Pytanie 21
Kryterium klasyfikacji dokumentacji audytu ze względu na sposób przechowywania danych to:
a)akty stałe i akty bieżące
Pytanie 22
Ustalenie zbioru przepisów prawnych, zgodnie z którymi jednostka musi działać to:
c)identyfikacji środowiska zewnętrznego
Pytanie 23
Które ze zdań jest prawdziwe?
c)prawidłowo sporządzony raport powinien w sposób czytelny, przejrzysty, zrozumiały i logiczny prezentować tylko niezbędne informacje

Powiązane tematy

#audytwewnetrzny