Pytania i odpowiedzi

ANF 2016/2017

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Wykłady
Ilość pytań: 24 Rozwiązywany: 1105 razy
Pytanie 1
Który wariant przepływów jest typowy dla start-up?
O - I - F +
Pytanie 2
Która z poniższych informacji ze sprawozdania finansowego ma kluczowe znaczenie w analizie rentowności?
zysk netto
Pytanie 3
Ocena wystarczalności gotówkowej oparta jest na analizie:
Przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
Pytanie 4
Poziom bezpieczeństwa finansowego mozna ocenić przez analizę:
Kapitałów rezerwowych
Pytanie 5
Analiza rentowności w ujęciu statycznym oparta jest na:
zysku
Pytanie 6
Rentowność sprzedaży to inaczej:
rentowność handlowa
Pytanie 7
Rentowność majątku to inaczej:
rentowność ekonomiczna
Pytanie 8
Rentowność finansowa to inaczej:
rentowność zaangażowanych kapitałów własnych
Pytanie 9
Najlepszymi kategoiami zysku wykorzystywanymi w analizie rentowności są:
zysk netto, zysk operacyjny
Pytanie 10
Do ustalenia wskaźników rentowności sprzedaży wykorzystuje się dane zawarte w:
rachunku zysku i strat
Pytanie 11
Wskaźnik rentowności sprzedaży jest:
odzwierciedleniem pozycji firmy na rynku produktów realizowaynch w ramach działalności podstawowej
Pytanie 12
W praktyce występuje następująca zależność:
rentowność operacyjna < rentowność sprzedaży
Pytanie 13
Stopa marży brutto:
Informuje ile zysku brutto ze zprzedaży odniesionej do obrotu pozostaje po pokryciu kosztów wytwarzania produktów
Pytanie 14
Rentowność sprzedaży netto:
Im niższy wskaźnik rentowności tym większa wartość sprzedaży musi być zrealizowana dla osiągnięcia określonej kwoty zysku
Pytanie 15
Na poziom rentowności sprzedaży nie ma wpływu:
jakość sprzedawanych produktów

Powiązane tematy