Pytania i odpowiedzi

Anatomia - układ pokarmowy

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z anatomii układu pokarmowego.
Ilość pytań: 77 Rozwiązywany: 12891 razy
Pytanie 1
Jaką średnią długość ma układ pokarmowy?
8 m
Pytanie 2
Prawidłowa kolejność budowy ścian układu pokarmowego to:
błona surowicza, błona mięśniowa, tkanka podśluzowa, błona śluzowa
Pytanie 3
Błona surowicza otrzewna :
wyściela od wewnątrz ściany jamy brzusznej i miednicy małej
Pytanie 4
Jama ustna składa się z:
cieśń gardzieli, przedsionek jamy ustnej, jama ustna właściwa
Pytanie 5
Ile zębów znajduje się w górnym łuku zębowym człowieka?
16
Pytanie 6
Prawidłowy wzór zębowy dorosłego człowieka to:
8 siekaczy, 4 kły, 8 przedtrzonowych, 12 trzonowych
Pytanie 7
Ząb składa się z:
korony, szyjki, 1 lub więcej korzeni
Pytanie 8
Język - jest to fałd mięśniówki pokryty błoną śluzową. Składa się z:
trzonu, grzbietu i końca
Pytanie 9
Jaka bruzda oddziela koniec języka od migdałków?
bruzda graniczna
Pytanie 10
Gdzie znajdują się poszczególne brodawki?
grzybowate - koniec języka, okrężne - tylna część
Pytanie 11
Gdzie znajdują się poszczególne brodawki?
Liściaste - bo bokach, nitkowate - przednia część języka
Pytanie 12
Gruczoły ślinowe małe to gruczoły:
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Pytanie 13
Gruczoły ślinowe duże to:
ślinianki przyuszne, podjęzykowe, podżuchwowe
Pytanie 14
Ślinianka przyuszna wytwarza ślinę:
wodnistą
Pytanie 15
Cieśń gardzieli składa się z:
migdałków, łuków i języczka

Powiązane tematy

#anatomia #ukladpokarmowy