Test

Anatomia - układ pokarmowy

Pytanie 1
Jaką średnią długość ma układ pokarmowy?
5 m
10 m
8 m
12 m
Pytanie 2
Prawidłowa kolejność budowy ścian układu pokarmowego to:
błona surowicza, błona śluzowa, błona mięśniowa
błona mięśniowa, błona śluzowa, błona surowicza
błona surowicza, błona mięśniowa, tkanka podśluzowa, błona śluzowa
błona surowicza, błona mięśniowa, błona śluzowa
Pytanie 3
Błona surowicza otrzewna :
wyściela od wewnątrz ściany jamy brzusznej i miednicy małej
wyściela od wewnątrz ściany miednicy małej
wyściela od wewnątrz ściany jamy brzusznej
Pytanie 4
Jama ustna składa się z:
migdałki, jama ustna właściwa, cieśń gardzieli
język, migdałki, jama ustna właściwa
cieśń gardzieli, przedsionek jamy ustnej, jama ustna właściwa
Pytanie 5
Ile zębów znajduje się w górnym łuku zębowym człowieka?
32
30
16
14
Pytanie 6
Prawidłowy wzór zębowy dorosłego człowieka to:
8 siekaczy, 4 kły, 12 przedtrzonowych, 8 trzonowych
4 siekacze, 8 kłów, 8 przedtrzonowych, 8 trzonowych
4 siekacze, 8 kłów, 8 przedtrzonowych, 12 trzonowych
8 siekaczy, 4 kły, 8 przedtrzonowych, 12 trzonowych

Powiązane tematy

#anatomia #ukladpokarmowy