Pytania i odpowiedzi

Prędkość, hamowanie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Aktualne testy na prawo jazdy kategorii B, prędkość i hamowanie.
Ilość pytań: 19 Rozwiązywany: 7308 razy
Pytanie 1
Za tym znakiem:
dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi 20km/h
zabrania się postoju w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu
pieszy może korzystać z całej szerokości drogi
Pytanie 2
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi:
po skręceniu w lewo - 90 km/h
po skręceniu w prawo - 60km/h w godzinach 23.00 - 5.00
po skręceniu w prawo - 50km/h w godzinach 5.00 - 23.00
Pytanie 3
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi:
100 km/h
Pytanie 4
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi:
140 km/h
Pytanie 5
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi:
120 km/h
Pytanie 6
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t wynosi:
90 km/h
Pytanie 7
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t wynosi:
100 km/h
Pytanie 8
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t wynosi:
50 km/h, w godzinach 5.00 - 23.00
Pytanie 9
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:
70 km/h
Pytanie 10
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:
130 km/h
Pytanie 11
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:
80 km/h
Pytanie 12
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:
80 km/h
Pytanie 13
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:
80 km/h
Pytanie 14
Kierujący samochodem osobowym powinien dostosować prędkość jazdy do:
stanu i widoczności drogi
warunków atmosferycznych
natężenia ruchu pieszych i pojazdów
Pytanie 15
Kierujący pojazdem powinien zachować w czasie jazdy odstęp od poprzedzającego pojazdu:
dostosowany do prędkości jazdy
niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania tego pojazdu
Pytanie 16
Kierujący pojazdem, hamując:
nie powinien powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu
nie powinien powodować utrudnienia ruchu
Pytanie 17
Który znak zabrania przekraczania prędkości 50 km/h?
B
Pytanie 18
Przy tym zestawie znaków zakaz wyrażony znakiem zakazu obowiązuje:
na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem
od miejsca jego ustawienia
Pytanie 19
Znak ten:
zabrania przekraczania prędkości 50 km/h
oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje ograniczenie prędkości

Powiązane tematy

#prawojazdy #katb