Powtórzenie: Prędkość, hamowanie

Aktualne testy na prawo jazdy kategorii B, prędkość i hamowanie.

Prawo jazdy, powtórzenie. 19 pytań.

Za tym znakiem:
Picture 0
dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi 20km/h
pieszy może korzystać z całej szerokości drogi
zabrania się postoju w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi:
Picture 1
po skręceniu w prawo - 50km/h w godzinach 5.00 - 23.00
po skręceniu w lewo - 90 km/h
po skręceniu w prawo - 60km/h w godzinach 23.00 - 5.00
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi:
Picture 2
100 km/h
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi:
Picture 3
140 km/h
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi:
Picture 4
120 km/h
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t wynosi:
Picture 5
90 km/h
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t wynosi:
Picture 6
100 km/h
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t wynosi:
Picture 7
50 km/h, w godzinach 5.00 - 23.00
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:
Picture 8
70 km/h
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:
Picture 9
130 km/h
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:
Picture 10
80 km/h
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:
Picture 11
80 km/h
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:
Picture 12
80 km/h
Kierujący samochodem osobowym powinien dostosować prędkość jazdy do:
Picture 13
natężenia ruchu pieszych i pojazdów
stanu i widoczności drogi
warunków atmosferycznych
Kierujący pojazdem powinien zachować w czasie jazdy odstęp od poprzedzającego pojazdu:
Picture 14
niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania tego pojazdu
dostosowany do prędkości jazdy
Kierujący pojazdem, hamując:
nie powinien powodować utrudnienia ruchu
nie powinien powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu
Który znak zabrania przekraczania prędkości 50 km/h?
Picture 16
B
Przy tym zestawie znaków zakaz wyrażony znakiem zakazu obowiązuje:
Picture 17
od miejsca jego ustawienia
na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem
Znak ten:
Picture 18
zabrania przekraczania prędkości 50 km/h
oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje ograniczenie prędkości

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.