Kategoria B / Prawo jazdy

Darmowe testy na prawo jazdy kategorii B

REKLAMA

Dopuszczalne prędkości na drogach w Polsce

Aktualny test z dopuszczalnych predkości na drogach w 2019 roku.
#testynaprawojazdy #dopuszczalnapredkosc #katb

Kategoria B - Obsługa pojazdu

Prawo jazdy: pytania związane z obsługą pojazdu. Aktualny test na prawo jazdy kategorii B, obsługa pojazdu.
#prawojazdy #katb

Kategoria B - pierwsza pomoc przedlekarska

Aktualne pytania na prawo jazdy, pierwsza pomoc przedlekarska.
#prawojazdy #katb #pierwszapomoc

Pierwszeństwo przejazdu na Skrzyżowaniu

Skrzyżowania drogowe. Aktualny test na prawo jazdy. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu.
#prawojazdy #skrzyzowania #katb

Prędkość, hamowanie

Aktualne testy na prawo jazdy kategorii B, prędkość i hamowanie.
#prawojazdy #katb

Tabliczki do znaków drogowych - test

Test ze znajomości tabliczek do znaków drogowych.
#tabliczkidoznakowdrogowych #znakidrogowe #prawojazdy #katb

Znaki drogowe - cz. 2

Aktualny test na prawo jazdy, kategoria B - zachowanie przy znakach ogólnego zastosowania.
#prawojazdy #katb

Znaki drogowe poziome - test

Test ze znajomości znaków drogowych poziomych
#znakidrogowe #znakidrogowepoziome #prawojazdy #katb

Znaki informacyjne - test

Test ze znajomości znaków drogowych informacyjnych.
#znakidrogowe #prawojazdy #znakiinformacyjne #katb

Znaki nakazu - test

Test ze znajomości znaków drogowych nakazu.
#znakidrogowe #prawojazdy #znakinakazu #katb

Znaki ostrzegawcze

Test ze znajomości znaków drogowych ostrzegawczych.
#znakidrogowe #prawojazdy #katb

Znaki uzupełniające - test

Test na prawo jazdy ze znajomości znaków uzupełniających.
#znakiuzupelniajace #znakidrogowe #prawojazdy #katb

Znaki zakazu - test

Test ze znajomości znaków drogowych zakazu.
#znakidrogowe #prawojazdy #katb