Pytania i odpowiedzi

[BIOCHEMIA] Wejściówka 19: Barwniki żółciowe i porfiryny

Pytanie 1
Co badamy w teście 2 linii w ostrej porfirii skórnej?
ALA, PBG i porfiryny (ilościowo w 24-godz. zbiórce)
porfiryny w kale (z frakcjami w przypadku ich zwiększonej ilości)
porfiryny w erytrocytach
Pytanie 2
Biliwerdyna to
produkt degradacji hemoglobiny nie zawierający globiny
Pytanie 3
Oksygenaza hemowa
lokalizacja komórkowa: mikrosomy
jaką reakcję katalizuje?: przemianę heminy do biliwerdyny
Pytanie 4
Zespół Dubin Johnsona
jak się dziedziczy?: autosomalnie recesywnie
jakiego białka dotyczy? (skrót pięcioliterowy): CMOAT
Pytanie 5
Porfiria skórna późna - jaki enzym?
dekarboksylaza uroporfirynogenowa
Pytanie 6
Ostra porfiria przerywana - jaki enzym? (wersja na "d")
deaminaza porfobilinogenu
Pytanie 7
Podaj wyjściowe składowe do syntezy hemu
bursztynylo-CoA i glicyna
Pytanie 8
Hiperbilirubinemia to stężenie bilirubiny powyżej [mg%]
1
Pytanie 9
W żółtaczce hemolitycznej oporność osmotyczna
maleje
Pytanie 10
Jaki jest test przesiewowy I linii, gdy mamy objawy nadwrażliwości na światło?
stężenie porfiryn w moczu i osoczu
Pytanie 11
Syntaza ALA
Lokalizacja komórkowa?: mitochondria
jaką reakcję katalizuje? [B + G = A]: bursztynylo-CoA + glicyna = ALA
Pytanie 12
Żółtaczka cholestatyczna
Odczyn van den Berga: bezpośredni
Poziom bilirubiny pośredniej? [maleje/norma/wzrasta]: norma
Pytanie 13
Ilość albuminy związanej z bilirubiną to? [mg%]
20-25
Pytanie 14
Jakiego enzymu/białka defekt w: [pełna nazwa]
zespół Gilberta: UDP-glukuronylotransferaza
zespół Crigler-Najjar typu I/II: UDP-glukuronylotransferaza
zespół Dubin-Johnsona: niespecyficzny kanalikowy transporter anionów organicznych
ostra porfiria przerywana (AIP) (krótsze): deaminaza porfobilinogenu
późna porfiria skórna (PCT): dekarboksylaza uroporfirynogenu
protoporfiria erytropoetyczna (EP): ferrochelataza
wrodzona koproporfiria: oksydaza koproporfirynogenowa
Pytanie 15
Jak dzielimy porfirie? Na [w... i ...]
wątrobowe i erytropoetyczne

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.