Uczelnie wyższe

[BIOCHEMIA] Wejściówka 19: Barwniki żółciowe i porfiryny

Pytanie 1
Co badamy w teście 2 linii w ostrej porfirii skórnej?
Pytanie 2
Biliwerdyna to
Pytanie 3
Oksygenaza hemowa
Pytanie 4
Zespół Dubin Johnsona
Pytanie 5
Porfiria skórna późna - jaki enzym?
Pytanie 6
Ostra porfiria przerywana - jaki enzym? (wersja na "d")
Dalej