Pytania i odpowiedzi

Dupolistyka2k17

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 95 Rozwiązywany: 15293 razy
Pytanie 1
1. Czterdziestopięcioletni mężczyzna bez okularów źle widzi w dal i dobrze z bliska (z 50cm) z powodu wady wzroku. Jaka to wada?
krótkowzroczność niska
Pytanie 2
2. Nadwzroczność małych dzieci wynika głównie z:
krótkiej osi gałki ocznej
Pytanie 3
3) Niedomoga akomodacji może wystąpić wyłącznie:
w każdym okresie
Pytanie 4
4) Najgorzej widzi pacjent z ostrością wzroku:
1/50
Pytanie 5
5) Linia demarkacyjna, wał, proliferacja włóknisto-naczyniowa, niecałkowite odwarstwienie siatkówki, całkowite odwarstwienie siatkówki to stadia:
retinopatii wcześniaków
Pytanie 6
6) Leki rozszerzające źrenicę o krótkim czasie działania to:
Tropicamid, Neosynefryna
Pytanie 7
7) Pod względem klinicznym dzielimy zapalenie błony naczyniowej na:
zapalenie przedniego odcinka, części pośredniej, części tylnej i zapalenie całej naczyniówki
Pytanie 8
8) Badanie angiogtafii fluoresceinowej wykonuje się w przypadku:
wszystkie wymienione
Pytanie 9
9) Jedynym leczeniem jaskry pierwotnej wrodzonej jest:
C. zabieg trabekulektomii wykonany w jak najszybszym terminie
Pytanie 10
10) W 5 roku życia najczęściej występującą wadą refracjii u dzieci jest:
nadwzroczność
Pytanie 11
11) Jęczmień to:
prawidłowe A,C,E
Pytanie 12
12. Przed doborem okularów u dzieci powyżej 6 r.ż. Najczęściej stosuje się krople:
1% Atropinum sulfuricum
Pytanie 13
13-18 (ktoś chyba nie spisał pytań)
trochę przykro
Pytanie 14
19)Ostre zapalenie spojówek charakteryzuje się:
E. A,B i C
Pytanie 15
20) Prawidłowa kolejność rozwoju widzenia obuocznego to
obuoczna percepcja, fuzja, stereopsja

Powiązane tematy