Pytania i odpowiedzi

Układ nerwowy i narządy zmysłów

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 56 Rozwiązywany: 2035 razy
Pytanie 16
Ciało migdałowate charakteryzuje się obecnością:
wszystkie poprawne
Pytanie 17
Do podwzgórza docierają sygnały:
o temperaturze skóry z tworu siatkowatego
o osmolarności krwie ze struktur okołokomorowych
Pytanie 18
Wytwarzanie osłonek mielinowych w OUN (CNS) u płodów ludzkich rozpoczyna się ok.
4 miesiąca ciąży
Pytanie 19
Synapsy w Hipokampie
w presynaptycznej błonie występują pęcherzyki z glutaminianem
w postsynaptycznej błonie występują białka kanałowe Na+ oraz są receptorami glutaminianu
Pytanie 20
Jaki % objętości ludzkiej kory mózgu stanowi kora nowa?
.90-95%
Pytanie 21
gdzie wystepuje plamka statyczna
łagiewka i woreczek
Pytanie 22
Otoskleroza
hamuje przekazywanie dźwięków między kosteczkami
Pytanie 23
W osłabieniu mięśni (Myasthenia gravis), wytworzenie autoprzeciwciał swoistych dla receptorów neurotransmittera powoduje zmniejszenie przez nie zdolności wiązania:
acetylocholiny
Pytanie 24
Komórki Martinottiego występują w korze mózgu w warstwie:
komórek różnokształtnych
Pytanie 25
Rogi boczne rdzenia kręgowego występują w odcinku:
Piersiowym i górnym lędźwiowym
Pytanie 26
Wiązanie glutaminianu z receptorami NMDA w błonie postsynaptycznej powoduje m.in otwarcie kanałów:
Ca2+ i usunięcie z nich Mg2+
Pytanie 27
.Błona bębenkowa
wszystkie poprawne
Pytanie 28
Komórki powrózkowate rdzenia kręgowego:
są w rogach przednich rdzenia kręgowego
Pytanie 29
Wybierz makrofagi, które znajdują się na powierzchni ependymocytów
komórki Kolmera
Pytanie 30
Zaznacz prawidłową odpowiedź dotyczącą neuronów części zbitej istoty czarnej
wielobiogunowe
regulują napięcie mięśniowe

Powiązane tematy