Pytania i odpowiedzi

Histologia kolokwium 2 żeński i męski

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 312 Rozwiązywany: 1676 razy
Pytanie 1
Jądro spermatocytu II rzędu zawiera:
B. 1n chromosomów i 2c materiału g enetycznego (żonkil 475)
Pytanie 2
Funkcją komórek podporowych nie jest uwalnianie:
C. Relaksyny (żonkil 479)
Pytanie 3
Zdanie fałszywe dotyczące jądra
D. Komórki Leydiga mają receptory dla FSH (żonkil 479 pisze że fsh mają Sertoliego) leydiga mają dla LH
Pytanie 4
Osłonka pochwowa jądra:
D. d. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe
Pytanie 5
Gruczoł krokowy:
C. Wydzielina jest bogata w enzymy: hialuronidazę i fibrynolizynę
Pytanie 6
Crossing-over spermatocytów I rzędu zachodzi w stadium profazy o nazwie:
C. Pachyten
Pytanie 7
Zdanie fałszywe dotyczące spermatogenezy:
A. Rozpoczyna się około 5 roku życia
Pytanie 8
Kapacytacja czyli uzdatnianie plemników polega na:
A. Rozłożeniu glikokoniugatów główki plemnika
Pytanie 9
Wskaż stwierdzenie/a prawidłowe:
C. Produkcja estrogenów wymaga współdziałania dwóch populacji komórek pęcherzyków jajnikowych
Pytanie 10
W ścianie pochwy:
D. A i C
Pytanie 11
W czasie cyklu jajnikowego, w wyniku wzrostu stężenia estrogenów we krwi, następuje na drodze ujemnego sprzężenia zwrotnego hamowanie wydzielania przez przysadkę mózgową:
B. Folitropiny
Pytanie 12
W łożysku ludzkim bezpośrednio od płyty kosmówkowej odchodzą:
C. Pnie kosmkowe
Pytanie 13
Wskaż zdanie/a prawdziwe:
D. A i B
Pytanie 14
W czasie zapłodnienia, w adhezji plemnika do oocytu biorą udział:
C. Glikoproteiny ZP2 i ZP3 znajdujące się w osłonce przejrzystej (wg sawika - “pełnią funkcje receptorów wiążących odpowiednie receptory główki plemnika prowadząc do jej adhezji w czasie zapłodnienia
Pytanie 15
Błona mięśniowa jajowodu, kurcząc się, wywołuje ruchy perystaltyczne, nasilają się one:
B. Pod wpływem estrogenu

Powiązane tematy