Pytania i odpowiedzi

ULITL 2022

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 69 Rozwiązywany: 863 razy
Pytanie 16
Która z metod pozyskiwania drewna testowana na pożarzysku w Rudach raciborskich cechowała się najwyższym poziomem kosztów jednostkowych?
harwesterem Ponsee Baever z głowicą ścinkowo-pakietującą EH25
Pytanie 17
Promieniowanie mikrofalowe jest szkodliwe dla człowieka:
przy mocy powyżej 100 Wat na metr kwadratowy
Pytanie 18
Rewitalizację upraw wierzby na cele energetyczne przeprowadza się po okresie:
20-30 lat
Pytanie 19
Co to jest nacisk jednostkowy elementów układu jezdnego maszyn leśnych na podłoże?
Iloraz pionowego obciążenia przypadającego na element układu jezdnego i powierzchni na którą ten element oddziałuje
Pytanie 20
Która z metod zrywki drewna testowana na pożarzysku w Rudach Raciborskich cechowała się najwyższym poziomem kosztów jednostkowych?
kolejką liniową
Pytanie 21
Mikrofale są wytwarzane przez?
magnetron
Pytanie 22
Arbotomem można zbadać?
budowę wewnętrzną pnia
Pytanie 23
W analizie SWOT informacja nieistotna strategicznie to:
informacja która nie może być poprawnie zakwalifikowana do żadnej z grup SWOT jest w dalszej analizie pomijana
Pytanie 24
Automat do skaryfikacji żołędzi opracowany w Zakładzie Mechanizacji Prac Leśnych posiada:
2 zintegrowane systemy optyczne
Pytanie 25
Jakie opony nie należy zalecać do maszyn wielooperacyjnych z uwagi na minimalizowanie agresywności bieżnika dla gleby:
Trelleborg 710 T428
Pytanie 26
Co to jest SWOT?
jedna z najpopularniejszych technik analitycznych służąca do porządkowania informacji. Jest wykorzystywana w procesie analizy strategicznej w działalności doradczej (consulting) jako technika diagnozy organizacji firmy
Pytanie 27
Gdzie ma zastosowanie wynik pomiaru penetrometrem?
do określenia zagęszczenia gleby
Pytanie 28
Jeśli masa drewna przed suszeniem osiągnęła 50 kg a jego masa w stanie absolutnie suchym 40 kg to obliczona wilgotność bezwzględna tego drzewa wynosi
25%
Pytanie 29
Nagrzewając drewno mikrofalami temperatura drewna będzie:
większa na zewnątrz
Pytanie 30
Wielkość odcinanych fragmentów nasion przez automat do skaryfikacji żołędzi opracowany w Zakładzie Mechanizacji Prac Leśnych
jest ustawiana indywidualnie proporcjonalnie do długości żołędzia

Powiązane tematy