Pytania i odpowiedzi

Psychiatria 2020 zima

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 60 Rozwiązywany: 64 razy
Pytanie 1
Nieprawdziwym stwierdzeniem dotyczącym ADHD jest:
w patogenezie bierze się pod uwagę przede wszystkim występowanie zaburzeń osobowości u jednego z rodziców
Pytanie 2
Który z wymienionych leków jest przeciwwskazany u kobiet w wieku reprodukcyjnym?
kwas walproinowy
Pytanie 3
Który z wymienionych objawów stanowi główną różnicę pomiędzy zespołem Aspergera a autyzmem dziecięcym?
Prawidłowy rozwój mowy
Pytanie 4
Do leków normotymicznych drugiej generacji zalicza się:
kwetiapinę
Pytanie 5
Bezsenność pierwotna dotyczy: [do zgłoszenia wg pliku]
10% populacji
Pytanie 6
Śmiertelność w anoreksji wynosi około:
15%
Pytanie 7
Fobia społeczna występuje:
u 3% społeczeństwa
Pytanie 8
Jaki procent pacjentów lekarzy rodzinnych stanowią osoby z depresją?
20
Pytanie 9
Depresja u kobiet występuje:
2x częściej niż u mężczyzn
Pytanie 10
Częstość występowania CHAD w społeczeństwie wynosi około:
2%
Pytanie 11
Uzależnionych w Polsce jest:
2 % osób
Pytanie 12
Wskaż odpowiedź nieprawidłową:
mianseryna jest lekiem neuroleptycznym
Pytanie 13
Wskaż odpowiedź nieprawidłową:
fluoksetyna zwiększa apetyt
Pytanie 14
Do leków psychostymulujących stosowanych w ADHD zaliczamy:
a.metylofenidat
Pytanie 15
Epizod maniakalny rozpoznajemy, gdy objawy utrzymują się co najmniej:
7 dni

Powiązane tematy