Pytania i odpowiedzi

Elektronika i Elektrotechnika

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Elektronika i elektrotechnika u pana profesora Giżewskiego
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 3757 razy
Pytanie 1
Silnik elektryczny indukcyjny to silnik zasilany:
prądem sinusoidalnie zmiennym
Pytanie 2
Jeżeli w trójfazowej sieci energetycznej U=115V jest wartością skuteczną napięcia każdej z faz, to wartości średnie napięcia międzyfazowego wynoszą:
0V
Pytanie 3
Jeżeli w trójfazowej sieci energetycznej U=230V jest wartością skuteczną napięcia każdej z faz to wartość maksymalna napięcia międyfazowego wynosi:
563V
Pytanie 4
W trójfazowej sieci energetycznej skonfigurowanej w gwiazdę napięcie dla poszczególnych faz przesunięte jest między sobą o kąt fazowy:
120
Pytanie 5
W trójfazowej sieci energetycznej skonfigurowanej w trójkąt, napięcie dla poszczególnych faz przesunięte jest między sobą o kąt fazowy:
120
Pytanie 6
Silnik trójfazowy połączony w gwiazdę pobiera moc:
3 razy mniejszą od silnika połączonego w trójkąt
Pytanie 7
Silnik elektryczny trój fazowy połączony w trójkąt pobiera moc:
3 razy większą od silnika połączonego w gwiazdę
Pytanie 8
Przetwornik analogowo-cyfrowy przekazuje sygnał z którkim odstępem czasowym t =100ms. Poprawne odczytanie sygnału jest możliwe, jeżeli najwyższa istotna harmoniczna spełnia warunek:
fn<=5Hz
Pytanie 9
24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy generuje napięcie w przedziale (0V=Umax) ziarno przetwornik wynosi 1mV. Zakres przetwarzania wynosi Umax:
16,78kV
Pytanie 10
Z jaką częstotliwością należy próbkować sygnał, jeżeli jego okres T=20ms, a n=7 jest jego najwyższą istotną harmoniczną
700Hz
Pytanie 11
Częstotliwość graniczna filtru to częstotliwość, przy której:
wzmocnienie spada o 3dB w stosunku do wzmocnienia maksymalnego
Pytanie 12
Głównym zadaniem zabezpieczenia różnicowo-prądowego jest:
ochrona użytkowników przed porażeniem
Pytanie 13
Idealny wzmacniacz opracyjny charakteryzuje się współczynnikiem k:
k=nieskończoność