Test dla uczelni wyższych

Maszyny el. PW MEIL

asynchro
Ilość pytań: 51 Rozwiązywany: 2077 razy