Wielkie odkrycia geograficzne - daty test

Wielkie odkrycia geograficzne - daty, test z historii

Test ze znajomości najważniejszych dat dotyczących wielkich odkryć geograficznych.

18 pytań Historia dvr111