Test z historii sztuki

Starożytna Grecja

Starożytna Grecja - kanon
Ilość pytań: 41 Rozwiązywany: 5011 razy