Test z języka angielskiego

AiPSI

Pytanie 1
1. Wystawiona przez przedsiębiorstwo faktura za sprzedane towary jest dla tego przedsiębiorstwa dowodem:
Pytanie 2
2. Prawdziwa jest zależność:
Pytanie 3
3. Kontami kosztów w układzie kalkulacyjnym są:
Pytanie 4
4. Rachunek zysków i strat to zestawienie:
Pytanie 5
5. Które z wymienionych kont jest kontem analitycznym:
Dalej