Test biograficzny

Bolesław Leśmian

Pytanie 1
Bolesław Leśmian urodził się w roku
Pytanie 2
Przedstawicielem której epoki literackiej był Bolesław Leśmian?
Pytanie 3
W którym mieście Leśmian spędził młodość?
Pytanie 4
Czy Leśmian był autorem baśni?
Pytanie 5
Zaznacz najbardziej charakterystyczne cechy dotyczące autora:
Dalej