Test: "Kordian" - test znajomości lektury

19 pytań Lektury szkolne asska91

Test ze znajomości fabuły książki Juliusza Słowackiego pt. Kordian. Utwór jest polemiką z niehonorową walką o niepodległość. Kordian to dramat romantyczny autorstwa Juliusza Słowackiego.