Test z lektury szkolnej

Pan Tadeusz - test znajomości lektury

Opis testu

Test wiedzy ze znajomości lektury Pan Tadeusz Adama Mickiewicza.

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Pan Tadeusz - test znajomości lektury znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Po przyjeździe do Soplicowa, Wojski opowiada młodemu Tadeuszowi o:
Pytanie 2:
Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
Pytanie 3:
Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
Pytanie 4:
Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody
Pytanie 5:
Protazy jest:
Pytanie 6:
Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku
Pytanie 7:
Z czyjej ręki zostaje zastrzelony niedźwiedź podczas polowania?
Pytanie 8:
Kto namawia Hrabiego na zajazd na Soplicowo?
Pytanie 9:
Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
Pytanie 10:
Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
Pytanie 11:
Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był
Pytanie 12:
Kto wyzwał Hrabiego na pojedynek?
Pytanie 13:
Kusy to chart:
Pytanie 14:
Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
Pytanie 15:
Podczas grzybobrania Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
Pytanie 16:
Hrabia zachwyca się nad malarstwem:
Pytanie 17:
Gdzie po bitwie ukrywał się major Płut?
Pytanie 18:
Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
Pytanie 19:
Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
Pytanie 20:
Fałszywy akord rozpoznany przez Klucznika w melodii Jankiela symbolizował:
Pytanie 21:
Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętej:
Pytanie 22:
Na serwisie ,który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
Pytanie 23:
Pies Asesora nazywa się
Pytanie 24:
Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
Pytanie 25:
Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
Pytanie 26:
Maćkiem nad Maćkami zwany był
Pytanie 27:
Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z
Pytanie 28:
Jaki taniec odtańczyli goście weselni po koncercie Jankiela?
Pytanie 29:
Czy Stolnik przebaczył przed śmiercią Jackowi Soplicy?