Test niesklasyfikowane

Stolice Afryki

Test znajomośći stolic państw Afryki
Ilość pytań: 55 Rozwiązywany: 3107 razy