Test wiedzy

Stolice wszystkich państw afrykańskich

Ilość pytań: 55 Rozwiązywany: 2962 razy