Fiszki

Test BHP część 2

Test w formie fiszek Test ze znajomości zasad BHP
Ilość pytań: 28 Rozwiązywany: 34401 razy
Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi:
Po upływie 3 lat od roku, w którym urlop nie został wykorzystany
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy
Który nie wykorzystał przysługującego urlopu w danym roku; płatny do końca pierwszego kwartału następnego roku
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy
Czy kobietę w ciąży wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych:
Tak, na podstawie jej pisemnej zgody
Nie wolno zatrudniać w żadnym przypadku
Tak, tylko za zgodą związków zawodowych
Nie wolno zatrudniać w żadnym przypadku
Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest:
Możliwe, jeśli związek zawodowy wyrazi na to zgodę
Dopuszczalne na pisemny wniosek pracownicy
Zabronione i jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika
Zabronione i jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika
Kobieta zatrudniona przy stałej pracy przy przenoszeniu i podnoszeniu ciężarów może jednorazowo podnosić:
12kg
20kg
25kg
12kg
Kobieta została zatrudniona na czas określony wynoszący 4 miesiące. W pierwszym miesiącu pracy przyniosła zaświadczenie o ciąży:
Pracodawca może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem
Pracodawca czeka do końca czwartego miesiąca na rozwiązanie umowy o pracę
Umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu
Umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu
Kobietom w ciąży i w okresie karmienia prace w pozycji stojącej w czasie zmiany roboczej są:
Dozwolone, pod warunkiem, że łącznie nie przekroczą 3 godzin
Zabronione
Dozwolone, pod warunkiem, że łącznie nie przekracza 4 godzin
Dozwolone, pod warunkiem, że łącznie nie przekroczą 3 godzin
Czy kobietę opiekującą się dwuletnim synem można zatrudniać w godzinach nadliczbowych?
Można, ale tylko za jej zgodą
Można w każdym przypadku
Nie wolno w żadnym przypadku
Można, ale tylko za jej zgodą
Kobietę w ciąży można zatrudniać:
Poza stałymi miejscami pracy za jej zgodą
W godzinach nadliczbowych
W porze nocnej
Poza stałymi miejscami pracy za jej zgodą
Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów w szkołach i placówkach publicznych wydał:
Główny Inspektor Pracy
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Minister Edukacji Narodowej
Minister Edukacji Narodowej
Zatrudnianie przy pracy z lekami cytostatycznymi kobiet w okresie karmienia piersią jest:
Zabronione
Dozwolone
Dozwolone do 2 godzin dziennie
Zabronione
Prace stwarzające ryzyko zakażenia wirusem ospy wietrznej są dla kobiet w ciąży:
Dozwolone, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
Zabronione
Dozwolone
Zabronione
Prace stwarzające ryzyko zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B są dla kobiet w okresie karmienia:
Dozwolone
Zabronione
Dozwolone, pod warunkiem zachowania odpowiednich warunków higienicznych
Zabronione
Prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych są dla kobiet w ciąży:
Dozwolone w każdym zakresie stężeń
Zabronione, jeżeli ich stężenie w środowisku pracy przekracza wartość 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń
Zabronione
Zabronione, jeżeli ich stężenie w środowisku pracy przekracza wartość 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń
Zatrudnianie osób młodocianych w wieku do 16 lat w placówkach służby zdrowia jest:
Zabronione
Dozwolone, w wymiarze do 6 godzin dziennie w zakresie nauki zawodu
Dozwolone, w wymiarze 3 godzin na dobę
Zabronione
Zatrudnianie młodocianych w szpitalach zakaźnych jest:
Zabronione
Dozwolone w ramach nauki zawodu, w wymiarze do 6 godzin tygodniowo, jeśli uczeń ukończył 16 lat
Dozwolone w ramach nauki zawodu, w wymiarze do 6 godzin dziennie, jeżeli młodociany ukończył 16 lat
Zabronione

Powiązane tematy

#test #bhp #czesc #2

Inne tryby