Pytania i odpowiedzi

Test BHP część 2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test ze znajomości zasad BHP
Ilość pytań: 28 Rozwiązywany: 34490 razy
Pytanie 1
Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi:
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy
Pytanie 2
Czy kobietę w ciąży wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych:
Nie wolno zatrudniać w żadnym przypadku
Pytanie 3
Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest:
Zabronione i jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika
Pytanie 4
Kobieta zatrudniona przy stałej pracy przy przenoszeniu i podnoszeniu ciężarów może jednorazowo podnosić:
12kg
Pytanie 5
Kobieta została zatrudniona na czas określony wynoszący 4 miesiące. W pierwszym miesiącu pracy przyniosła zaświadczenie o ciąży:
Umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu
Pytanie 6
Kobietom w ciąży i w okresie karmienia prace w pozycji stojącej w czasie zmiany roboczej są:
Dozwolone, pod warunkiem, że łącznie nie przekroczą 3 godzin
Pytanie 7
Czy kobietę opiekującą się dwuletnim synem można zatrudniać w godzinach nadliczbowych?
Można, ale tylko za jej zgodą
Pytanie 8
Kobietę w ciąży można zatrudniać:
Poza stałymi miejscami pracy za jej zgodą
Pytanie 9
Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów w szkołach i placówkach publicznych wydał:
Minister Edukacji Narodowej
Pytanie 10
Zatrudnianie przy pracy z lekami cytostatycznymi kobiet w okresie karmienia piersią jest:
Zabronione
Pytanie 11
Prace stwarzające ryzyko zakażenia wirusem ospy wietrznej są dla kobiet w ciąży:
Zabronione
Pytanie 12
Prace stwarzające ryzyko zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B są dla kobiet w okresie karmienia:
Zabronione
Pytanie 13
Prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych są dla kobiet w ciąży:
Zabronione, jeżeli ich stężenie w środowisku pracy przekracza wartość 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń
Pytanie 14
Zatrudnianie osób młodocianych w wieku do 16 lat w placówkach służby zdrowia jest:
Zabronione
Pytanie 15
Zatrudnianie młodocianych w szpitalach zakaźnych jest:
Zabronione

Powiązane tematy

#test #bhp #czesc #2