Test

Test BHP część 2

Pytanie 1
Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi:
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy
Po upływie 3 lat od roku, w którym urlop nie został wykorzystany
Który nie wykorzystał przysługującego urlopu w danym roku; płatny do końca pierwszego kwartału następnego roku
Pytanie 2
Czy kobietę w ciąży wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych:
Tak, na podstawie jej pisemnej zgody
Tak, tylko za zgodą związków zawodowych
Nie wolno zatrudniać w żadnym przypadku
Pytanie 3
Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest:
Dopuszczalne na pisemny wniosek pracownicy
Możliwe, jeśli związek zawodowy wyrazi na to zgodę
Zabronione i jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika
Pytanie 4
Kobieta zatrudniona przy stałej pracy przy przenoszeniu i podnoszeniu ciężarów może jednorazowo podnosić:
25kg
20kg
12kg
Pytanie 5
Kobieta została zatrudniona na czas określony wynoszący 4 miesiące. W pierwszym miesiącu pracy przyniosła zaświadczenie o ciąży:
Pracodawca może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem
Umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu
Pracodawca czeka do końca czwartego miesiąca na rozwiązanie umowy o pracę
Pytanie 6
Kobietom w ciąży i w okresie karmienia prace w pozycji stojącej w czasie zmiany roboczej są:
Dozwolone, pod warunkiem, że łącznie nie przekracza 4 godzin
Zabronione
Dozwolone, pod warunkiem, że łącznie nie przekroczą 3 godzin

Powiązane tematy

#test #bhp #czesc #2