Fiszki

ARZ

Test w formie fiszek ARZ
Ilość pytań: 38 Rozwiązywany: 2050 razy
Badania rynkowe w odróżnieniu od wąsko rozumianych badań marketingowych:
odnoszą się do sfery adaptacji pierwotnej
prowadzone są w obszarze negentropii związanej m.in. z występowaniem ryzyka
służą do zmniejszenia entropii związanej m.in. z występowaniem ryzyka
mają na celu czynne oddziaływanie przedsiębiorstwa na układ stosunków rynkowych
odnoszą się do sfery adaptacji pierwotnej
służą do zmniejszenia entropii związanej m.in. z występowaniem ryzyka
Do badań rynków zagranicznych służących do podejmowania decyzji strategicznych należą:
badanie popytu zagranicznego na towary i usługi
badania podaży na rynku zagranicznym
badania produktu
badania strukturalne
badanie popytu zagranicznego na towary i usługi
badania podaży na rynku zagranicznym
badania strukturalne
Do badań rynkowych o charakterze strukturalnym należą:
badania dotyczące sytuacji demofraficznej na rynku zagranicznym
badania dotyczące regulacji prawnych w sferze gospodarczej
badania cen
badania promocji
badania dotyczące sytuacji demofraficznej na rynku zagranicznym
badania dotyczące regulacji prawnych w sferze gospodarczej
Czynniki wpływające na koszt uzyskania informacji to:
dokładność informacji
liczba ogniw pośrednich na drodze przekazu informacji
odległość między nadawcą a odbiorcą
stopień przetworzenia danych
dokładność informacji
liczba ogniw pośrednich na drodze przekazu informacji
odległość między nadawcą a odbiorcą
stopień przetworzenia danych
Do źródeł wtórnych wykorzystywanych w badaniach rynków zagranicznych należą:
byli pracownicy konkurentów, z którymi przeprowadzamy wywiad
gotowe analizy rynkowe agencji badawczych
dokumentacja i korepondencja handlowa przedsiębiorstwa
zagraniczni klienci firmy, którzy testują nasz nowy produkt
gotowe analizy rynkowe agencji badawczych
dokumentacja i korepondencja handlowa przedsiębiorstwa
Ograniczeniami związanymi ze zbieraniem danych pierwotnch w badaniach międzynarodowych są:
niechęć do udzielania odpowiedzi przez respondentów
problemy z właściwym doborem respondentów do próby badawczej
ograniczona aktualność
ograniczona dostępność danych
niechęć do udzielania odpowiedzi przez respondentów
problemy z właściwym doborem respondentów do próby badawczej
Kraj o najleprzym otoczeniu biznesu spośród niżej wymienionych według raportu Doing Business 205 Banku Światowego to:
Singapur
Nowa Zelandia
Kanada
Niemcy
Singapur
Które kryteria oceny jakości otoczenia boznesu wchodzą w skład wskaźnika DOing BUsiness Banku Świetowego:
egzekwowanie umów
stopień rozwoju infrastruktury
handel zagraniczny (procedury)
uzyskiwanie przyłączenia do sieci elektrycznej
egzekwowanie umów
handel zagraniczny (procedury)
uzyskiwanie przyłączenia do sieci elektrycznej
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących wskaźnika Doing Business są prawdziwe:
badania prowadzone są z wykorzystaniem jednakowych hipotetycznych transakcji
oceny bazują na opinii praktyków-ekspertów
wskaźniki ustalane są na ogół na podstawie sytuacji w największym mieście
służy do oceny atrakcyjności inwestycyjnej kraju na podstawie czynników, tj. dane makroekonomiczne, wielkość rynku, kwalifikacje pracowników
badania prowadzone są z wykorzystaniem jednakowych hipotetycznych transakcji
oceny bazują na opinii praktyków-ekspertów
wskaźniki ustalane są na ogół na podstawie sytuacji w największym mieście
Polska w najnowszym rankingu Doing Business 2016
zajmuje pozycję w szóstej dziesiątce (miejsca 51-60)
żadne z powyższych
odnotowała awans o kilka miejsc w porównaniu do poprzedniej edycji rankingu
zajuje pozycję w drugiej dziesiątce (miejsca 11-20)
odnotowała awans o kilka miejsc w porównaniu do poprzedniej edycji rankingu
Wskaźnik GIniego o wartości rzędu 0,2-0,3 (20%-30%) wskazuje na to, że w danycm kraju:
mamy do czynienia z równomiernym rozkładem dochodów w gospodarce
występuje liczna klasa wyższa
stwierdzamy wysoką stopę analfabetyzmu
występuje duża nierównomierność rozkładu dochodów w gospodarce
mamy do czynienia z równomiernym rozkładem dochodów w gospodarce
Wskaźnik GIniego w przypadku krajów skandynawskich mieści się w przedziale proc.:
60-70
80-90
20-30
30-40
20-30
Wskaźnik Human Development Index jest średnią geometryczną, której składnikami są:
PNB per capita (PPP)
oczekiwana długość życia
stopa ubóstwa
upowszechnienie edukacji
PNB per capita (PPP)
oczekiwana długość życia
upowszechnienie edukacji
Kraj o najwyższym wskaźniku HDI w 2015 to:
Szwecja
USA
Norwegia
Niemcy
Norwegia
Które z poniższych kryteriów służą do oceny ryzyka za pomocą wskaźnika ryzyka ORI (wg BERI)
stabilizacja polityczna
inflacja
liczba konkurentów
biurokracja
stabilizacja polityczna
inflacja
biurokracja

Powiązane tematy

#ARZ

Inne tryby