Fiszki

ADSK

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 59 Rozwiązywany: 3071 razy
1. Dysk twardy tylko z jedną partycją rozszerzoną może zostać podzielony maksymalnie na:
d. 16 partycji na system i dane
c. 8 partycji na system i dane
b. 7 partycji na system i dane
a. 4 partycje na system i dane
a. 4 partycje na system i dane
2. Systemy unixowe uruchamiamy w trybie jedno-użytkownikowym (single) na przykład wtedy gdy chcemy:
d. dokonać naprawy uszkodzonego sprzętu
c. zapobiec ładowaniu źle działających skryptów startowych
a. administrować użytkownikami systemu
b. zalogować się z konsoli na konto administratora, gdy zapomnieliśmy hasła
b. zalogować się z konsoli na konto administratora, gdy zapomnieliśmy hasła
3. “Active Directory” to jest firmowa nazwa realizacji poprzez firmę Microsoft protokołu:
c. X 500
a. X 400
d. SOAP
b. LDAP
c. X 500
4. Formatowanie wysokopoziomowe dysku magnetycznego polega na:
b. nagraniu struktury sektorów na ścieżkach
d. wszystkie pozostałe opcje są prawdziwe
c. nagranie ścieżek na aktywnych powierzchniach pamięci dyskowej
a. przygotowaniu pamięci dyskowej do pracy z konkretnym systemem operacyjnym
a. przygotowaniu pamięci dyskowej do pracy z konkretnym systemem operacyjnym
5. Protokół RIP wybiera dla pakietów:
c. trasę najkrótszą, na której występuje najmniejsze opóźnienie
a. trasę najkrótszą i najmniej obciążoną
d. trasę najmniej obciążoną
b. trasę przechodzącą przez najmniejszą liczbę routerów
b. trasę przechodzącą przez najmniejszą liczbę routerów
6. Adres IPv6 ma długość:
b. 32 bitów
d. 128 bitów
c. 64 bajtów
a. 32 bajtów
d. 128 bitów
7. W Linuxie maska 575 (ósemkowo) określa następujące uprawnienia zasobu dyskowego:
b. r-xrw-r-x
a. r-xrwxr-x
d. r--rw-r-x
c. r--r--rwx
a. r-xrwxr-x
W Linuxie polecenie postaci “program”, gdzie “program” to nazwa pliku w katalogu “folder” zostanie zaakceptowane, jeśli użytkownik ma zdefiniowane następujące prawa
a. “x” dla pliku “program”
c. “x” oraz “w” dla pliku “program”, “x” dla katalogu “folder”
b. “x” dla pliku “program” i “w” dla katalogu “folder”
d. “x” dla pliku “program” oraz “x” dla katalogu “folder”
c. “x” oraz “w” dla pliku “program”, “x” dla katalogu “folder”
9. W architekturze trójwarstwowej termin “cienki klient” odnosi się do:
a. przeglądarki internetowej
d. jest synonimem określenia “wirtualny terminal”
c. klienta, który obsługuje logikę biznesową
b. klienta, który nie obsługuje funkcji logiki biznesowej
a. przeglądarki internetowej
10. Polecenie chmod 337 test.txt przypisze plikowi test.txt następujące prawa:
d. -xw-xwrwx
b. -w-rw-rwx
c. -wx-wxrwx
a. -w--wxrwx
c. -wx-wxrwx
11. Jakiego typu interfejs określa skrót GUI:
d. Interface for real-time operating system
b. Menu-driven user interface
a. Command line user interface
c. Command-driven user interface
b. Menu-driven user interface
12. Polecenie cat 1.txt | cut -c1-3 w Linuksie wyświetli
d. trzy pierwsze znaki z każdej linii pliku “1.txt”
b. pierwszy znak z 3-ciej linii pliku “1.tx”
a. 1-szy i 2-ci znak z każdej linii pliku “1.txt”
c. trzy pierwsze znaki pierwszej linii pliku “1.txt”
d. trzy pierwsze znaki z każdej linii pliku “1.txt”
13. Który z poniższych znaków nie jest metaznakiem w wyrażeniach regularnych?
d. ?
c. &
a. *
b. +
c. &
14. Polecenie [ -r game ] zwróci wartość “true” jeśli “game” to:
a. nazwa pliku, który można odczytać
c. nazwa katalogu plików
d. nazwa zmiennej systemowej, która nie jest pusta
b. nazwa pustej zmiennej środowiskowej
a. nazwa pliku, który można odczytać
15. Polecenie cat 1.txt 2&rt; 2.txt Linuksa
c. utworzy plik “2.txt” jeśli plik “1.txt” nie może być odczytany
a. utworzy plik “2.txt” jako kopię pliku “1.txt”
d. ta postać polecenia jest błędna
b. wyświetli na ekranie zawartość pliku “2.txt”
c. utworzy plik “2.txt” jeśli plik “1.txt” nie może być odczytany

Powiązane tematy

Inne tryby