Pytania i odpowiedzi

ADSK

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 59 Rozwiązywany: 3069 razy
Pytanie 1
1. Dysk twardy tylko z jedną partycją rozszerzoną może zostać podzielony maksymalnie na:
a. 4 partycje na system i dane
Pytanie 2
2. Systemy unixowe uruchamiamy w trybie jedno-użytkownikowym (single) na przykład wtedy gdy chcemy:
b. zalogować się z konsoli na konto administratora, gdy zapomnieliśmy hasła
Pytanie 3
3. “Active Directory” to jest firmowa nazwa realizacji poprzez firmę Microsoft protokołu:
c. X 500
Pytanie 4
4. Formatowanie wysokopoziomowe dysku magnetycznego polega na:
a. przygotowaniu pamięci dyskowej do pracy z konkretnym systemem operacyjnym
Pytanie 5
5. Protokół RIP wybiera dla pakietów:
b. trasę przechodzącą przez najmniejszą liczbę routerów
Pytanie 6
6. Adres IPv6 ma długość:
d. 128 bitów
Pytanie 7
7. W Linuxie maska 575 (ósemkowo) określa następujące uprawnienia zasobu dyskowego:
a. r-xrwxr-x
Pytanie 8
W Linuxie polecenie postaci “program”, gdzie “program” to nazwa pliku w katalogu “folder” zostanie zaakceptowane, jeśli użytkownik ma zdefiniowane następujące prawa
c. “x” oraz “w” dla pliku “program”, “x” dla katalogu “folder”
Pytanie 9
9. W architekturze trójwarstwowej termin “cienki klient” odnosi się do:
a. przeglądarki internetowej
Pytanie 10
10. Polecenie chmod 337 test.txt przypisze plikowi test.txt następujące prawa:
c. -wx-wxrwx
Pytanie 11
11. Jakiego typu interfejs określa skrót GUI:
b. Menu-driven user interface
Pytanie 12
12. Polecenie cat 1.txt | cut -c1-3 w Linuksie wyświetli
d. trzy pierwsze znaki z każdej linii pliku “1.txt”
Pytanie 13
13. Który z poniższych znaków nie jest metaznakiem w wyrażeniach regularnych?
c. &
Pytanie 14
14. Polecenie [ -r game ] zwróci wartość “true” jeśli “game” to:
a. nazwa pliku, który można odczytać
Pytanie 15
15. Polecenie cat 1.txt 2&rt; 2.txt Linuksa
c. utworzy plik “2.txt” jeśli plik “1.txt” nie może być odczytany

Powiązane tematy