Fiszki

Okulistyka 2011

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 99 Rozwiązywany: 3631 razy
Zaćma może być powodowana następującymi lekami z wyjątkiem:
A) hialuronianu sodu
D) kortykosterydów
C) sulfonamidów
B) chloropromazyny
A) hialuronianu sodu
Czynniki wpływające na wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego to:
D) A, B i C
C) czynność serca
B) wiek
A) pozycja ciała
D) A, B i C
Średnia wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego wynosi:
B) 16 (+/-5) mmHg
A) 30 (+/-5) mmHg
C) 40 (+/-5) mmHg
D) 15 (+/-5) mmHg
B) 16 (+/-5) mmHg
W diagnostyce jaskry nieprzydatne jest badanie
A) pola widzenia
B) ciśnienia wewnątrzgałkowego
C) konfokalna mikroskopia rogówki
D) OCT tarczy nerwu wzrokowego
C) konfokalna mikroskopia rogówki
O niewydolności komórek rąbkowych pnia (komórek macierzystych) świadczy:
B) podwichnięcie soczewki
D) garbiak tylny
C) przymglenie i zmętnienie rogówki
A) zwyrodnienie siatkówki centralnej
C) przymglenie i zmętnienie rogówki
Przy oparzeniach chemicznych gałki ocznej należy:
B) dokładnie oczyścić i wypłukać worek spojówkowy i nie zakładać opatrunku
D) nałożyć na rogówkę soczewkę opatrunkową
A) założyć szczelny opatrunek
C) podać miejscowo leki obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe
B) dokładnie oczyścić i wypłukać worek spojówkowy i nie zakładać opatrunku
Do chirurgii refrakcyjnej rogówki stosowany jest laser
A) excimerowy
C) femtosekundowy
B) ND – YAG
D) A i C
D) A i C
Laser ND – YAG stosowany jest do:
B) kapsulotomii tylnej
C) fotokoagulacji siatkówki
D) leczenia złamania oczodołu
A) krioaplikacji rogówki
B) kapsulotomii tylnej
Powikłania w chirurgii refrakcji rogówki to
D) A i B
A) zaburzenia widzenia zmierzchowego
B) haze
C) zez rozbieżny
D) A i B
Jęczmień wewnętrzny to zapalenie:
D) spojówki powiekowej
A) gruczołu rzęskowego Molla
B) gruczołu tarczkowego Meiboma
C) gruczołu łzowego
B) gruczołu tarczkowego Meiboma
Przekrwienie rzęskowe występuje w:
B) jęczmieniu
D) zapaleniu spojówek
A) zapaleniu przedniego odcinka błony naczyniowej
C) stożku rogówki
A) zapaleniu przedniego odcinka błony naczyniowej
Przekrwienie okołorogowkowe o barwie sinawoczerwonej, spowodowane środtwardowkowym przebiegiem naczyń rzęskowych, nieprzesuwalne, niezmieniające się w wyniku probyby adrenalinowej odpowiada cechom przekrwienia:
C) w chorobach nadtwardówki
D) brak poprawnej odpowiedzi
A) rzęskowego (głębokiego)
B) spojówkowego ( powierzchownego)
A) rzęskowego (głębokiego)
Zapalenie nadtwardówki i twardówki ma charakter:
A) niezakaźny i jest odczynem hyperergicznym
D) zakaźny
B) alergiczny
C) występuje jako powikłanie operacji okulistycznej
A) niezakaźny i jest odczynem hyperergicznym
Ropotok noworodków to zakażenie:
A) Treponema pallidum
D) Toxoplasma gondii
C) Neisseria gonorrhoe
B) wirusem HIV
C) Neisseria gonorrhoe
Wylew krwi pod spojówką nie towarzyszy zazwyczaj:
A) chorobie nadciśnieniowej
B) cukrzycy
C) zapaleniu mięśnia sercowego
D) urazowi
C) zapaleniu mięśnia sercowego

Powiązane tematy

#sum #okulistyka #2011 #egzamin

Inne tryby