Pytania i odpowiedzi

Okulistyka 2011

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 99 Rozwiązywany: 3631 razy
Pytanie 1
Zaćma może być powodowana następującymi lekami z wyjątkiem:
A) hialuronianu sodu
Pytanie 2
Czynniki wpływające na wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego to:
D) A, B i C
Pytanie 3
Średnia wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego wynosi:
B) 16 (+/-5) mmHg
Pytanie 4
W diagnostyce jaskry nieprzydatne jest badanie
C) konfokalna mikroskopia rogówki
Pytanie 5
O niewydolności komórek rąbkowych pnia (komórek macierzystych) świadczy:
C) przymglenie i zmętnienie rogówki
Pytanie 6
Przy oparzeniach chemicznych gałki ocznej należy:
B) dokładnie oczyścić i wypłukać worek spojówkowy i nie zakładać opatrunku
Pytanie 7
Do chirurgii refrakcyjnej rogówki stosowany jest laser
D) A i C
Pytanie 8
Laser ND – YAG stosowany jest do:
B) kapsulotomii tylnej
Pytanie 9
Powikłania w chirurgii refrakcji rogówki to
D) A i B
Pytanie 10
Jęczmień wewnętrzny to zapalenie:
B) gruczołu tarczkowego Meiboma
Pytanie 11
Przekrwienie rzęskowe występuje w:
A) zapaleniu przedniego odcinka błony naczyniowej
Pytanie 12
Przekrwienie okołorogowkowe o barwie sinawoczerwonej, spowodowane środtwardowkowym przebiegiem naczyń rzęskowych, nieprzesuwalne, niezmieniające się w wyniku probyby adrenalinowej odpowiada cechom przekrwienia:
A) rzęskowego (głębokiego)
Pytanie 13
Zapalenie nadtwardówki i twardówki ma charakter:
A) niezakaźny i jest odczynem hyperergicznym
Pytanie 14
Ropotok noworodków to zakażenie:
C) Neisseria gonorrhoe
Pytanie 15
Wylew krwi pod spojówką nie towarzyszy zazwyczaj:
C) zapaleniu mięśnia sercowego

Powiązane tematy

#sum #okulistyka #2011 #egzamin